banner

Stravování odsouzených

Strava je odsouzeným vydávána 3x denně a to podle platné stravní normy v rámci stanoveného peněžního limitu na osobu a den. Odsouzenému, který je zařazen do zaměstnání náleží svačina , tzv. přídavek ke stravě, dle typu práce též přídavek nápojový. Ve věznici je zajištěno dietní stravování.
Na základě lékařského rozhodnutí jsou poskytovány diety:

D2 šetřící
D9 diabetická
NS nedráždivá strava

Skladba a kvalita jídel je pravidelně kontrolována schvalováním jídelního lístku počínaje denní kontrolou připravené stravy nezávislým funkcionářem věznice včetně dozoru hygienického a zdravotního konče.