banner

Výkon vězeňství

Telefonování

Odsouzenému se v odůvodněných případech umožní použití telefonu ke kontaktu s osobou blízkou.

Balíky

Odsouzený má právo dvakrát ročně, zpravidla u příležitosti narozenin a vánočních svátků, přijmout balíček s potravinami a věcmi osobní potřeby do hmotnosti 5 kg.

Korespondence

Odsouzený má právo přijímat a na svůj náklad odesílat korespondenci bez omezení. Vězeňská služba je oprávněna provádět kontrolu korespondence, přitom je oprávněna seznámit se s obsahem zasílaných písemností.

Návštěvy

Návštěvy jsou realizovány na základě plánovaného rozpisu pro všechny oddíly věznice. Vzhledem ke kapacitním možnostem jsou termíny návštěv pro jednotlivé oddíly pevně stanoveny.

Nákupy

Odsouzený má právo nakupovat v prodejně věznice potraviny a věci osobní potřeby, případně věci pro zájmovou a vzdělávací činnost nebo k realizaci programu zacházení.

Zdravotní péče

Zdravotní středisko Věznice Rýnovice je zdravotním zařízením Vězeňské služby České republiky, které poskytuje a zajišťuje preventivní, diagnostickou, léčebnou a posudkovou péči.

Ubytování odsouzených

Ubytování odsouzených je realizováno na čtyřech ubytovnách. Ubytování je, kromě některých specializovaných oddělení, ložnicového typu.

Stravování odsouzených

Strava je odsouzeným vydávána 3x denně a to podle platné stravní normy v rámci stanoveného peněžního limitu na osobu a den.

Náklady spojené s výkonem trestu

Zákon č. 169/1999 Sb. o výkonu trestu odnětí svobody ve znění zákona č.52/2004 Sb., ukládá povinnost hradit náklady výkonu trestu odnětí svobody(dále jen NVT).