banner
15.1.2016

Zaměstnanost vězňů stoupá

V roce 2015 došlo ve Věznici Rýnovice k výraznému zvýšení počtu pracovních míst pro vězněné osoby. Zatímco k 31. prosinci 2014 bylo ve věznici pracovně zařazeno 180 vězňů, k 31. prosinci 2015 jich do práce chodilo 223. Na navýšení má největší podíl vznik nového pracoviště na montáž svítidel a navýšení počtu odsouzených na nestřeženém pracovišti. V létě také našlo práci na dobu určitou 10 vězňů u firem provádějících stavební úpravy ve věznici. Firmy si jejich pracovní morálku a šikovnost velmi chválily. Po celý rok bylo zřejmé, že se hospodářská situace v našem regionu zlepšuje. Takový zájem o práci vězňů ze strany podnikatelských subjektů nepamatujeme. V současné době provádí vedení věznice výběr nejvhodnější firmy na obsazení posledního volného místa pro zaměstnávání. Výběr je prováděn s ohledem na maximální počet zaměstnávaných odsouzených při splnění všech bezpečnostních kritérií. Nové pracoviště by mělo vzniknout v první polovině roku 2016.