banner
19.10.2016

Pracovní snídaně s podnikateli

Dnes, společně s vedením věznice a vybranými zaměstnanci, posnídali zástupci sedmi soukromých firem. Tato akce navázala na workshop k zaměstnávání odsouzených, který ve Věznici Rýnovice proběhl v dubnu letošního roku. Společného ranního posezení se zúčastnili podnikatelé, kteří již rýnovické vězně zaměstnávají, ale také nové firmy, které věznice oslovila a o zaměstnávání vězňů teprve uvažují.

Na úvod promluvil ředitel Věznice Rýnovice plk. Mgr. Vlastimil Kříž, který přítomné přivítal a poděkoval za dosavadní, ale i budoucí spolupráci. Krátce pohovořil o projektu Andělský strom a požádal přítomné o jeho podporu. Vedoucí oddělení zaměstnávání Ing. Jitka Čapková na připravené prezentaci ukázala vývoj zaměstnávání v historických souvislostech, tedy již od roku 1968, kdy byla věznice zprovozněna. Dále informovala o plánech věznice vystavět ve střežené části novou výrobní halu, která by zajistila práci pro více jak sto odsouzených. Následovala velmi zajímavá diskuse, ve které současní zaměstnavatelé odsouzených odpovídali na dotazy těm, kteří s tímto nemají žádné zkušenosti. Padaly zde otázky jako např. Jak přijali vězně, jako kolegy, kmenoví zaměstnanci firmy? Jaká je kvalita a výkonnost odsouzených? V odpovědích zaznělo, že výkonnost i kvalita práce vězňů je srovnatelná s běžnými zaměstnanci, že i přes prvotní obavy si kmenoví zaměstnanci na nové kolegy zvykli a problémy jsou minimální. Současní zaměstnavatelé se shodli, že má zaměstnávání vězňů řadu výhod a nejde jen o výhody ekonomické. Oceňují pružnost věznice, která reaguje na požadavky firmy, dokáže okamžitě snížit či zvýšit počet vězňů na práci, umí vězně motivovat. Na závěr pozvala zástupkyně věznice Ing. Kőnigová přítomné na prohlídku pracovišť ve střežené části věznice. Celá akce proběhla v příjemné pracovní atmosféře a doufáme, že navážeme spolupráci s novými zaměstnavateli.