banner
15.4.2016

Mezinárodní výstave ve Sztumu

Výrobky vězňů z celé České republiky, které budou vystaveny na mezinárodní výstavě vězeňského umění v polském městě Sztum , byly v minulém týdnu předány do rukou organizátorů ve sztumském centru kultury. Během návštěvy české delegace ředitel Věznice Rýnovice plk. Mgr. Vlastimil Kříž slavnostně předal řediteli Věznice Sztum plk. Mgr. Janu Morozowskemu a dalším dvěma polským kolegům Plaketu II. stupně Vězeňské služby České republiky. Do polského města Sztum, kde 10. června proběhne slavnostní zahájení 13. ročníku mezinárodní výstavy vězeňského umění, přijela česká delegace dne 6. dubna. Do Sztumského centra kultury byly předány výrobky 19 českých věznic, které projevily o tuto akci zájem. Druhý den proběhlo slavnostní setkání ředitele Věznice Rýnovice s vedením věznice ve Sztumu. Ředitel plk. Mgr. Vlastimil Kříž na tomto setkání předal plakety II. stupně VSČR, které udělil třem polským kolegům generální ředitel VS ČR a to u příležitosti Dne českého vězeňství. Tyto plakety byly uděleny zejména za nadstandardní přínos k utváření mezinárodního dialogu v oblasti penitenciární péče, za pravidelné organizační zajišťování výměnných pobytů odborných zaměstnanců v rámci reciprocity stanovené písemnou dohodou a za soustavné vytváření podmínek pro efektivní spolupráci mezi Věznicí Sztum a Věznicí Rýnovice. Během této pracovní cesty došlo k výměně zkušeností mezi zaměstnanci Věznice Rýnovice, Věznice Sztum a Věznice Kwidzyn, ve které byla zajištěna exkurze. Tato cesta opět upevnila a prohloubila dlouholeté vzájemné kontakty mezi věznicemi.