banner
4.8.2016

Návštěva z Dolního Saska

Včera navštívila věznici pětičlenná delegace Vězeňské služby spolkové země Dolní Sasko. Zahraniční kolegy i jejich doprovod z Akademie VSČR a GŘ VSČR přivítal ředitel věznice plk. Mgr. Vlastimil Kříž a seznámil přítomné se základními informacemi o Věznici Rýnovice.

Podrobnou prezentaci věznice, s doprovodným komentářem a fotografiemi, pro kolegy připravila zástupkyně ředitele věznice Ing. Jana Königová. Hosté se zajímali o zabezpečení věznice, zaměstnávání vězňů, nábor nových uchazečů o zaměstnání ve vězeňské službě a vzdělávání odsouzených. Poté následovala prohlídka střežené části věznice. Zahraniční kolegové si prohlédli ubytovnu odsouzených, specializovaná oddělení, prostory odborného výcviku studentů školského vzdělávacího střediska i jedno z vnitřních pracovišť. Během návštěvy došlo mezi hosty i zaměstnanci věznice k cenné výměně pracovních zkušeností.