banner
29.11.2016

Návštěva Dolního Saska

Ve dnech 23. 11. – 25. 11.2016 se ředitel Věznice Rýnovice plk. Mgr. Vlastimil Kříž a vedoucí oddělení prevence a stížností Věznice Rýnovice mjr. Ing. Aleš Ihnatišín zúčastnili, společně s ředitelem Akademie VS ČR, pracovní návštěvy vzdělávacího střediska Vězeňské služby Dolního Saska.

Během této pracovní cesty si prohlédli prostory vzdělávacího střediska Vězeňské služby Dolního Saska, navštívili Věznici Wolfenbüttel a univerzitu v Braunschweigu. Během odborných diskusí se seznámili se systémem vzdělávání vězeňského personálu, vyměnili si s kolegy zkušenosti v oblasti náboru nových zaměstnanců, seznámili se s prostředím věznice a systémem práce s vězněnými. Hlavním cílem cesty bylo nastavit další vzájemnou spolupráci v praktické rovině tak, aby byly prohloubeny odborné znalosti personálu věznic obou zemí. Ředitel Věznice Rýnovice nabídl kolegům účast na některém ze součinnostních cvičení složek IZS, kde by se mohli dolnosasští kolegové, jako přímí účastníci akce, seznámit s činností krizového štábu věznice a sledovat řešení některé z mimořádných událostí. Tato cesta jednoznačně přispěla ke zvýšení odbornosti všech zúčastněných a nastavila další možnosti spolupráce.