banner
20.5.2016

Exkurze studentů z Holanska

Včera navštívilo naší věznici 53 studentů holandské Univerzity aplikovaných věd Saxion. Jednalo se o studenty kriminologie, kteří v rámci své studijní cesty navštívili nejen věznici, ala také Policejní akademii v Praze. Po příjezdu přítomné přivítal 1. zástupce ředitele plk. Bc. Petr Veselý a seznámil studenty se základními informacemi o věznici. Prezentaci Vězeňské služby ČR přednesl kpt. Mgr. Tomáš Olšar z generálního ředitelství VSČR a zodpověděl přítomným na dotazy. Poté následovala exkurze vybraných prostor střežené části věznice. Za výkladu specialistů věznice si mohli návštěvníci prohlédnout prostory školského vzdělávacího střediska, specializované oddělení pro léčbu drogové závislosti, výstupní oddělení i oddělení se zvýšeným stavebně technickým zabezpečením. Zajímali se také o zdravotní péči, která je poskytována odsouzeným, o práva i povinnosti vězňů.