banner
2.3.2017

Vězeňská knihovna

Neodmyslitelnou součástí věznice je také vězeňská knihovna. Navštěvuje jí zhruba polovina odsouzených, kteří se řadí mezi aktivní čtenáře a smysluplně tak využívají volný čas po práci či studiu ve věznici. Knihovna je vybavena běžnou beletrií, ale také náboženskou a odbornou literaturou, včetně základních právních předpisů. Knižní fond čítá okolo sedmi a půl tisíce titulů, z toho dva tisíce tvoří právě odborná literatura.

Koncem loňského roku byla knihovna přestěhována do vhodnějších prostor ve Školském vzdělávacím středisku. Je zde zaměstnán odsouzený – knihovník, který se stává pro ostatní vězně průvodcem, seznamuje je s autory a jejích díly, doručuje vhodnost titulu. Prostřednictvím knihovníka jsou zajišťovány veškeré služby knihovny. Propracovaný systém výpůjček prostřednictvím seznamů všech titulů dává odsouzeným možnost výběru žánru a konkrétní knihy. Každým rokem knihovna obměňuje cca 50 knih zakoupením popř. vyřazením. Největší zájem je o beletrii, vězni upřednostňují knihy dobrodružné s historickou a válečnou tématikou, detektivky, vědeckofantastické a literaturu faktu. Zájem je i o cizojazyčné tituly. Lze zde najít 100 knih v anglickém, ruském, španělském i francouzském jazyce. Knihovna není jen pro vyplnění volného času a vzdělávání, ale bývá také pomocnou rukou k překonání krizí a uvolnění nahromaděného stresu. Některé odsouzené četba inspirovala k psaní a ve Věznici Rýnovice vydávají časopis Arest.