banner
7.2.2017

Přednášky pro studenty

Včera ve Školském vzdělávacím středisku Rýnovice proběhly dvě zajímavé přednášky. Nejprve představila činnost komunitního domu Svatého Dismase paní Mgr. Kamila Kubelková a následně si přítomní žáci vyslechli základní informace o projektu „Křehká šance II“, které jim přednesla Mgr. Hana Halfarová, komisařka Komisí pro podmíněné propuštění z PMS Liberec.

Obou přednášek se zúčastnilo 22 odsouzených, kteří jsou zařazeni do učebního oboru obráběč kovů. Obě přednášky vyslechli se zájmem a v závěru se aktivně zapojovali do diskuse. Velice je zaujal projekt Křehká šance II“, který navazuje na pilotní program, úspěšně realizovaný již od roku 2013. Cílem projektu je rozšíření praxe činnosti „Komise pro podmíněné propuštění“ v jednotlivých věznicích, snížit riziko recidivy pachatele, zohlednit potřeby oběti a zvýšit bezpečnost veřejnosti. Žáci byli detailně seznámeni s průběhem (cílová skupina, parolové slyšení, časové podmínky aj.) i výstupy (ne/doporučení pro soud, plán bezpečného propuštění) při účasti v „Křehké šanci II“. Součástí projektu je i „Program restorativního způsobu zacházení s odsouzenými“, který odsouzené osoby prakticky připraví k propuštění na svobodu. Pravidelnou komunikací a spoluprací mezi místní komunitou a věznicí bude probíhat jejich příprava na návrat do společnosti – zvláště se zaměří na řešení problematiky zaměstnávání vězněných osob, zadluženosti a závislostního chování.