banner
17.6.2016

Předávání výučních listů

Dnes předal ředitel Věznice Rýnovice plk. Mgr. Vlastimil Kříž výuční listy 22 odsouzeným, kteří úspěšně ukončili studium učebního oboru obráběč kovů ve Školském vzdělávacím středisku Rýnovice. Při této slavnostní příležitosti vyjádřil spokojenost nad výsledky zkoušek a ocenil snahu a vytrvalost vězňů, kteří se rozhodli svůj čas ve výkonu trestu věnovat doplnění vzdělání. Poděkoval pedagogům a všem zaměstnancům, kteří se vzdělávání odsouzených věnují.

Závěrečné zkoušky ve tříletém učebním oboru obráběč kovů ve Školském vzdělávacím středisku Rýnovice probíhaly od 1. do 13. června 2016. Písemná část zkoušky proběhla dne 1. 6. 2016, praktické zkoušky se konaly v dílnách pro odborný výcvik od 2. 6. do 6. 6. 2016, ústní zkoušky odsouzení skládali před odbornou komisí v pondělí 13. 6. 2016. Předsedou komise byl ing. Ivan Hájek, učitel Gymnázia Turnov. K závěrečným zkouškám se dostavilo 25 odsouzených, 7 studentů nebylo ke zkouškám připuštěno a budou opakovat třetí ročník. Závěrečné zkoušky nakonec úspěšně složilo 22 vězňů, 9 s vyznamenáním, 13 prospělo. Tři odsouzení budou mít možnost zkoušku opakovat na podzim, dva z nich nezvládli část praktickou, jeden student si zopakuje zkoušku ústní. Za úspěch považujeme i fakt, že 75% odsouzených, kteří zkoušky úspěšně vykonali, mělo pouze základní vzdělání. K dnešnímu dni bylo ve Věznici Rýnovice předáno 935 výučních listů. Díky získání výučního listu v oboru obráběč kovů mají odsouzení po výstupu z VTOS větší šanci uplatnit se na trhu práce a začlenit se tak do běžného života.