banner
12.9.2016

Dluhové poradenství

Předluženost představuje v dnešní době obrovský celospolečenský problém a týká se také většiny osob odsouzených k výkonu trestu odnětí svobody. Odsouzení přicházejí do věznice s dluhy, které dlouhodobě neřeší a dostávají se tak do dluhové pasti. Prioritou Věznice Rýnovice je zaměstnat co nejvíce odsouzených, aby se jejich dluhy během VTOS nenavyšovaly a mohli splácet své pohledávky. Součástí sociální práce s vězněnými jsou přednášky o dluzích, o řešení exekucí a o hledání práce. Probíhají aktivity, kde se vězni, pod vedením odborných zaměstnanců, učí základům finanční gramotnosti.

Sociální pracovníci věznice absolvovali v letošním roce akreditovaný kurz v oblasti dluhového poradenství. Již při prvotním pohovoru na nástupním oddělení zjišťují u každého odsouzeného rizika v oblasti financí a míru jeho zadluženosti. Poskytnou mu základní informace o možnosti využít sociálně právního poradenství během VTOS, navrhnou účast ve speciálně výchovné aktivitě „Základy finanční gramotnosti“. Zde se během 12 pravidelných setkání naučí např. napsat životopis, žádat o práci, dozvědí se, jak je možné plánovat rodinný rozpočet, hospodařit s penězi, jak se vyznat ve svých dluzích, jak komunikovat s exekutory a věřiteli, jak požádat o splátkový kalendář. Odsouzení se na sociální pracovníky obrací s žádostí o vysvětlení složitých dopisů, kterým nerozumí a jejich dluhy řeší individuálně. Většina odsouzených nemá přehled o svých pohledávkách. Sociální pracovníci se snaží motivovat odsouzené, aby si během VTOS své dluhy zmapovali a připravují je tak na možnost požádat po výstupu z výkonu trestu o oddlužení. V oblasti dluhového poradenství pomáhají sociálním pracovníkům také nestátní neziskové organizace a sociální kurátoři. „D“ poradna Liberec ve věznici proškolila více jak 50 odsouzených a dále poskytuje vězňům právní poradenství formou korespondence. Velmi kvalitní dluhové poradenství v roce 2015 poskytovalo vězňům Centrum Rubikon. Zaměstnanci Rubikonu, v letošním roce, poskytují poradenství zejména sociálním pracovníkům věznice. Problematice zadlužení vězněných osob je a bude i do budoucna ve Věznici Rýnovice věnována zvýšená pozornost.