banner
22.6.2017

Výuční list získalo 30 vězňů

 Závěrečné zkoušky ve tříletém učebním oboru obráběč kovů ve Školském vzdělávacím středisku Rýnovice probíhaly od 1. června. Během dvou týdnů proběhly písemné zkoušky, zkoušky praktické a zkoušky ústní, které odsouzení skládali před odbornou komisí. V pátek 16. června výuční listy 30 – ti úspěšným absolventům předal ředitel Středního odborného učiliště Praha PaedDr. Martin Váňa a vedoucí ŠVS Rýnovice Mgr. Jindřich Fajfr.

V letošním roce poprvé odsouzení, kromě výučního listu, převzali také Europas – dodatek osvědčení v anglickém jazyce, na jehož základě je výuční list v oboru obráběč kovů uznáván ve všech zemích Evropské unie. Po několika letech mezi odsouzenými nebyl jediný vězeň, který by neuspěl a zkoušky musel opakovat. Závěrečné zkoušky úspěšně složilo 30 odsouzených, z toho 10 s vyznamenáním.

mon