banner
22.6.2017

Setkání s bývalými zaměstnanci

V pátek 26. května se uskutečnilo setkání s bývalými zaměstnanci, kteří ve věznici dlouhá léta pracovali a odešli do starobního důchodu. Setkání se konalo v restauraci Půlměsíc v Jablonci nad Nisou a během odpoledne se zde potkalo kolem 50-ti bývalých kolegů.

 Ve 13, 00 hod. přítomné přivítal vedoucí personálního oddělení Bc. Václav Pytlík, který informoval o možnosti zúčastnit se oslav Dne českého vězeňství na konci roku, jehož součástí bude také prohlídka Věznice Rýnovice. Připomněl, že v příštím roce oslaví věznice 50 let od svého založení. Celé setkání se neslo ve znamení vzpomínek a dobré nálady.

mon