banner
9.2.2017

Možnosti kulturního a společenského vyžití

Ve Věznici Rýnovice se každým rokem díky nadšení a ochotě některých zaměstnanců pořádá celá řada kulturních a společenských akcí. Akce jsou zčásti hrazeny z Fondu kulturních a sociálních potřeb.

Ve Věznici Rýnovice se každým rokem díky nadšení a ochotě některých zaměstnanců pořádá celá řada kulturních a společenských akcí. Jedná se například o den plný pohádek, který se koná u příležitosti dne dětí. Je doprovázen soutěžemi pro děti. V prosinci si děti užijí nadílku Mikuláše a čerta v prostorách kulturní místnosti administrativní budovy věznice. Zaměstnanci pak ukončí rok tancem na společném plese. Rodiny s dětmi hojně využijí celoroční pernamentku na vstup do Zoologické zahrady v Liberci. Je pamatováno i na kolegy, kteří již odešli do důchodu. Každým rokem se koná setkání důchodců se zaměstnanci věznice.

Rekreace a půjčky

Z fondu FKSP věznice poskytuje jednorázový příspěvek pro zaměstnance a rodinného příslušníka na tuzemský nebo zahraniční zájezd organizovaný Vězeňskou službou
Zaměstnancům v případě potřeby a za určitých podmínek poskytne věznice bezúročnou půjčku až do výše 100.000,- Kč.

Podrobnosti o způsobu čerpání z FKSP vymezuje Kolektivní smlouva a Dohoda o tvorbě a čerpání fondu kulturních a sociálních potřeb.