banner
3.6.2016

Dětský den

V sobotu 28. května proběhl v koutku, za administrativní budovou věznice, dětský den pro děti zaměstnanců. V letošním roce byly soutěže a jednotlivá stanoviště zaměřena na stará řemesla a lidové tradice. Zúčastnilo se 30 dětí se svými rodiči a všichni si sobotní odpoledne náramně užili.

Co všechno se zde děti naučily? Pod dohledem veselých pradlen praly prádlo na valše nebo přímo ve studeném potoce, s bylinkářkou rozpoznávaly vůni bylinek, společně s rodiči a švadlenou si ušily voňavý bylinkový pytlík. K tradičním řemeslům jistě patřilo i košíkářství a kloboučnictví, mohly si tedy vyzkoušet uplést košík a nazdobit klobouk. S pekařkou ve velkém klobouku se učily z těsta uplést vánočku nebo housku, odlévaly svíčky a vyráběly přesýpací hodiny. A nejen to, nechyběly ani sportovní disciplíny. Počasí se vydařilo a tak navečer ještě všichni poseděli u ohýnku. Opět patří velký dík organizátorům, kteří se přípravám akcí pro děti již mnoho let věnují.