banner
7.11.2019

Marie Benešová udělila Ceny ministryně spravedlnosti 2019

V pondělí 4. listopadu ocenila ministryně spravedlnosti Marie Benešová zaměstnance VSČR a PMS. Čestné uznání v kategorii Odborný zaměstnanec roku převzala v Brožíkově síni adiktoložka Věznice Rýnovice Mgr. Lucie Zobač.

Mgr. Zobač byla první adiktoložkou v rámci VSČR. Již od počátku je odborně cenným přínosem v problematice odborného zacházení a léčení osob se závislostmi. Její odborné znalosti jsou plně využívány při nastavování standardů ochranné léčby závislostí nejen v naší věznici, kde je dislokované specializované oddělení pro protitoxikomanickou a protialkoholní léčbu odsouzených. Je aktivní v odborných kruzích adiktologické péče, zejména svou přednáškovou činností na odborných konferencích. GRATULUJEME