banner
22.12.2017

Ohlédnutí za rokem 2017

Ohlédnutí za rokem 2017

Blíží se konec roku a nastává tedy příhodná chvíle pro zhodnocení naší práce. Rok 2017 byl pro Věznici Rýnovice obdobím dalšího budování lepších podmínek pro zaměstnance, ale i odsouzené, obdobím řady opodstatněných změn jak personálních, tak v systému práce na jednotlivých odděleních věznice.

 

Základním předpokladem pro plnění pracovních povinností jsou dostatečné a vyhovující pracovní podmínky. V průběhu roku 2017 bylo realizováno mnoho akcí, které přímo, či nepřímo zlepšily pracovní prostředí a přispěly ke zvýšení efektivity práce. Celkovou rekonstrukcí prošlo zdravotnické středisko, byly zde vytvořeny prostory odpovídající standardům zdravotnických zařízení, pořízeno nové zubařské křeslo, včetně zázemí pro personál. V rámci rekonstrukce dílen údržby bylo vybudováno nové pracovní prostředí pro zaměstnance včetně kuchyňky. V administrativní budově byla zřízena multifunkční místnost s možností zde poobědvat, přijímat návštěvy či využít počítač s přístupem na internet. Rekonstrukcí prošlo sociální zařízení v ubytovně pro zaměstnance, byly vyměněny podlahové krytiny v kancelářích a malování probíhalo dle požadavků zaměstnanců. Ve výrobní hale II prošly celkovou rekonstrukcí sociální zařízení, proběhla výměna oken. Byla opravena střecha na administrativní budově, došlo k výměně oken v objektu garáží a v kapli věznice. Do jedné z ubytoven odsouzených a ošetřovny byl vybudován bezbariérový vstup. Celkově bylo na opravy věznice a její údržbu vynaloženo 11.088.000 Kč. Značná pozornost byla v roce 2017 věnována zaměstnávání odsouzených. Byly uzavřeny smlouvy s dalšími podnikatelskými subjekty a od prosince 2016 byl navýšen počet fyzicky zaměstnaných osob o 44. V průměru je pracovně zařazeno 283 odsouzených což je 77,75%. V tomto roce proběhla 2 setkání se zaměstnavateli formou pracovní snídaně a pracovního oběda. Hrubý hospodářský výsledek Provozovny střediska hospodářské činnosti činil za období leden až listopad 2017 5.660.000 Kč. Z Fondu kulturních a sociálních potřeb byly poskytovány bezúročné půjčky zaměstnancům na stavební úpravy a nákup bytového zařízení a byla pořádána celá řada kulturních, společenských i sportovních akcí. Jednalo se např. o „Společný ples složek IZS“, „Dobývání ztraceného záchranáře“, Mikulášskou besídku, „Den ČV“ či setkání s bývalými zaměstnanci. Nově, pro rok 2017, byl stanoven limit pro zaměstnance ve výši 6000 Kč, který zahrnuje příspěvek na stravování, rekreaci, dětskou rekreaci, maserské a rekondiční služby nebo vstupenky a permanentky zakoupené věznicí. Mimo uvedené byly v rámci spolupráce s PČR poskytnuty zaměstnancům věznice vstupenky na hokejová a fotbalová utkání. V proběhu roku 2017 proběhlo celkem 110 akcí v rámci celoživotního vzdělávání formou kurzů, školení, specializačních výcviků a porad. Pořádané oborné semináře a kurzy postihly prakticky všechny oblasti pracovních činností našich zaměstnanců a ve většině případů byly reakcí na aktuální situaci ve vězeňství. Za letošní rok bylo odměněno celkem 140 příslušníků /505 odměn/ a 91 zaměstnanců /408 odměn/ Věznice Rýnovice. Od počátku roku 2017 bylo kázeňsky řešeno celkem 7 příslušníků a uděleno bylo 8 kázeňských trestů. V šestnácti případech bylo občanským zaměstnancům písemně vytknuto porušení pracovních povinností. Generálnímu řediteli bylo ředitelem věznice navrženo na udělení plakety nebo medaile celkem 14 zaměstnanců věznice. Tato ocenění jim byla slavnostně předána u příležitosti oslav Dne českého vězeňství. Dalších 11 zaměstnanců s nejefektivnějším přínosem pro věznici za rok 2017 bylo oceněno ředitelem věznice v závěru tohoto roku. Aktivně jsme se podíleli na preventivně bezpečnostních akcích, které jsou organizovány jednotlivými složkami IZS. Pokračovala spolupráce se základními a středními školami libereckého kraje v oblasti prevence. Věznice i nadále prováděla úklid města Jablonec nad Nisou. V roce 2017 se jednalo o 9 akcí, včetně pomoci při sněhové kalamitě. Během dvou aktivit se naši odsouzení zapojili do úklidu základní školy v Rýnovicích před začátkem školního roku. V letošním roce se nám, kromě lékaře a psychologa, podařilo naplnit tabulkový stav občanských zaměstnanců. Dlouhodobě se však potýkáme s nedostatkem uniformovaného personálu. V současné době vykazujeme 18 neobsazených tabulkových míst. Tato situace je velmi náročná pro službukonající příslušníky. Vzhledem k navýšení platů a plánovaného náborového příspěvku uchazečům pevně doufáme, že v roce 2018 dojde ke zvýšení zájmu o vstup do služebního poměru příslušníka VS ČR.

Nebyl to lehký rok, jednalo se o náročné období plné nesnadných úkolů, lze je však vyhodnotit jako velmi dobře zvládnuté.