banner

Vzdělávání odsouzených

Ve Věznici Rýnovice probíhá výuka ve Školském vzdělávacím středisku, které bylo zřízeno v roce 1983. Hlavním nosným programem ŠVS Rýnovice je zajišťování výuky ve tříletém učebním oboru Obráběč kovů. Kritériem pro přijetí je ukončená základní škola, dostatečná délka trestu k absolvování studia, intelektuální předpoklady a samozřejmě zájem ze strany odsouzeného. Završením studia je vykonání závěrečné zkoušky, která se skládá z části písemné, praktické a ústní. V prostorách ŠVS se rovněž nacházejí dvě specializované učebny informačních technologií, které jsou využívány v rámci studia učebních oborů a specializovaných kurzů. K dispozici odsouzeným je zde přes dvacet výkonných PC sloužících hlavně pro výuku náročných CAD/CAM technologií v odborných kurzech obrábění na číslicově řízených strojích. Získané vědomosti a dovednosti si mohou prakticky vyzkoušet na školní CNC frézce v dílnách odborného výcviku. V průběhu celého roku jsou rovněž realizovány kurzy základů práce s PC a pro zájemce kurzy tvorby webových aplikací. Pro odsouzené je také otevřen rekvalifikační kurz vazač knih.

 

 

 

Novinky ze vzdělávání odsouzených