banner

Veřejná vyhláška

 

Datum Jméno, datum narození Číslo jednací Výzva k vyzvednutí
1.10.2019 Kocúr Milan, nar. 4.11.1993 VS-176669-1/ČJ-2019-801270-POHVS Zde