banner
Stav k 17. 12. 2018 Muži Ženy Mladiství Cizinci Celkem
Počet vězněných osob 19779 1617 168 1774 21704
Počet obviněných 1729 117 21 545 1846
Počet chovanců 76 8 N/A 3 84
Počet odsouzených 18030 1499 63 1210 19529
S ostrahou nízký 847 199 N/A 60 1046
S ostrahou střední 5144 629 N/A 255 5773
S ostrahou vysoký 10971 643 N/A 768 11605
Se zvýšenou ostrahou 1012 30 N/A 122 1042
Počet doživotně odsouzených 45 3 N/A N/A 48