banner
Stav k 16. 9. 2019 Muži Ženy Mladiství Cizinci Celkem
Počet vězněných osob 19281 1711 79 1787 21281
Počet obviněných 1665 130 18 517 1795
Počet chovanců 84 9 N/A 3 93
počet odsouzených 17532 1572 58 1248 19104
S ostrahou nízký 762 226 N/A 59 988
S ostrahou střední 4945 624 N/A 271 5569
S ostrahou vysoký 10696 690 N/A 776 11386
Se zvýšenou ostrahou 1073 27 N/A 136 1100
Počet doživotně odsouzených 43 3 N/A N/A 46