Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner

Zaměstnávání vězňů

Aktuální karta Věznice Rapotice: zde

Vězeňská služba ČR nabízí podnikatelům zajímavou pracovní sílu a podnikatelské prostory.

Věznice Rapotice nabízí

 • spolupráci v objektech věznice
 • spolupráci mimo věznici

Zaměstnávání odsouzených u cizích subjektů

Základní odměna odsouzeného ,platební podmínky, odpovědnost za škodu a ostatní ujednání jsou dohodnuty ve smlouvě o zařazení odsouzených do práce.

Cizí subjekt má za povinnost

 • zajistit dopravu odsouzených na pracoviště a zpět na své náklady
 • zajistit stravování na pracovišti (oběd nebo večeře podle druhu směn)
 • proškolit odsouzeného z bezpečnosti práce a požární ochrany
 • zajistit stravování na pracovišti (oběd nebo večeře podle druhu směn
 • zajistit pro odsouzené potřebné sociální zařízení,hygienické a čistící prostředky
 • vybavit odsouzené ochrannými pracovními prostředky a zimními doplňky

Věznice zajistí

 • kompletní mzdovou agendu
 • vybaví odsouzené základním pracovním oděvem a běžnou pracovní obuví

Odměňování odsouzených

Odsouzení zařazení do práce jsou odměňováni podle nařízení vlády č. 365/1999 Sb., ve znění Nařízení generálního ředitele č. 38/2010 o odměňování odsouzených zařazených do zaměstnání ve výkonu trestu odnětí svobody.

Odsouzení jsou zařazeni do tří platových skupin

I. platová skupina – 4 500,- Kč (není potřebná odborná kvalifikace – zaškolení,zaučení)
II. platová skupina – 6 750,- Kč (vyučení nebo dlouhodobé zapracování)
III. platová skupina – 9 000,- Kč (samostatný výkon zvláště náročných prací vyžadujících úplné střední vzdělání)

Odměna odsouzeného je souhrnem

 • základní složky odměny
 • odměny za práci přesčas
 • příplatků za vyšší pracovní výkon, za ztížené a zdraví škodlivé prostředí, práci v noci, ve svátek
 • sociálního pojištění
 • zdravotního pojištění
 • finanční přirážky (až do výše 20% z odměny odsouzeného)

Cizí subjekt nehradí nemocenskou, dovolenou, odchodné, odměnu za práci, když odsouzený nepracuje (odstávka výroby).

Zaměstnávání odsouzených zajišťuje oddělení zaměstnávání vězněných osob, které Vám poskytne bližší informace.

Novinky ze zaměstnávání vězňů

Kontakt

Věznice Rapotice
Lesní Jakubov 44
675 71 Náměšť nad Oslavou

Ing. Miloslava Prváková
Vedoucí oddělení zaměstnávání odsouzených osob
e-mail: mprvakova@vez.rap.justice.cz
tel.: +420 546 433 240
mobil: +420 725 705 765
fax: +420 546 211 217