Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner

Specializované oddělení pro trvale pracovně nezařaditelné

Specializované oddělení (SpO) pro odsouzené trvale pracovně nezařaditelné je ve Věznici Rapotice zřízeno pro muže odsouzené k výkonu trestu odnětí svobody s dozorem. Účelem SpO je diferencované zacházení s odsouzenými s ohledem na jejich věkové a zdravotní zvláštnosti.

Kapacita tohoto oddělení je 18 míst. Odsouzení jsou do SpO zařazováni dle kritérií, která stanovuje § 69 zákona č. 169/1999 Sb. Cílem je umožnění handicapovaným odsouzeným výkon trestu odnětí svobody v prostředí, které nebude dále zhoršovat jejich zdravotní stav, vést odsouzené k pozitivní změně hodnotové orientace, ke smysluplnému trávení volného času a podporovat takové postoje, které odsouzenému pomohou vést řádný život po propuštění na svobodu a v neposlední řadě také minimalizace možnosti zneužívání fyzicky i psychicky slabších odsouzených.

Na tomto oddělení je pracovně zařazen odsouzený jako pomocný ošetřovatel. Tento pomáhá odsouzeným zařazeným do SpO při osobní hygieně, převlékání, výměně lůžkovin, úklidu oddělení či jako doprovod např. na zdravotní oddělení.

Programy zacházení jsou přizpůsobeny potřebám jednotlivých odsouzených, jsou odsouzeným průběžně ve stanovených termínech vyhodnocovány a podle potřeby, zejména z důvodu posílení pozitivních změn chování, aktualizovány. Odsouzení umístění na SpO pro trvale pracovně nezařaditelné se pravidelně účastní speciálně výchovné aktivity Komunitní setkávání v SpO. Dále dle svých potřeb a možností využívají také nabídky aktivit, které nabízí věznice.