Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner

Resocializační program „3Z“

Za účelem zkvalitňování práce s odsouzenými ve Věznici Rapotice byla zavedena již v roce 2014 speciálně výchovná aktivita – resocializační program „3 Z“. Tato zkratka ukrývá slova: Zastav se, zamysli se a změň se. Jedná se o výcvikový skupinový program, jenž obsahově směřuje ke změně myšlení a chování ve vztahu k páchání trestné činnosti.

Činnost zajišťují proškolení lektoři programu. Činnost pravidelně probíhá v terapeutické místnosti Věznice Rapotice. Tato místnost byla vybrána vhodně, neboť splňuje veškeré požadavky spojené s realizací programu.

Po splnění všech podmínek si absolventi převezmou příslušné certifikáty. Na všechny odsouzené, kteří program úspěšně ukončili jsou zpracovávány závěrečné hodnotící zprávy, které se přikládají k hodnocení při žádosti odsouzeného o podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody. A co je podstatnější, získané znalosti a dovednosti si odsouzení odnesou do civilního života, kdy by jim měly pomáhat v každodenním životě.