Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner

Program „3Z“

„Zastav se, Zamysli se a Změň se“ – to jsou hlavní myšlenky resocializačního programu, který směřuje ke změně myšlení a chování odsouzených ve vztahu k páchání trestné činnosti. Tento program byl v průběhu roku 2014 realizován i ve Věznici Rapotice.

Program „3Z“ – Zastav se, Zamysli se a Změň se – byl vytvořen adaptací programu „Stop, Think and Change“ londýnské probační služby v letech 2005 a 2006. Společná pracovní skupina Vězeňské služby ČR a Probační a mediační služby České republiky po úpravě manuálu anglického programu provedla jeho pilotáž ve třech věznicích a třech probačních střediscích. Po skončení projektu VS ČR zavedla program „3Z“ do penitenciární praxe.

V průběhu roku 2014 byl ve Věznici Rapotice realizován tento resocializační program „3Z“ celkem dvakrát, a to v jarním a podzimním běhu. Tento program spadá do oblasti speciálně výchovných aktivit Programu zacházení. Činnost zajišťovali odborní zaměstnanci oddělení výkonu trestu, kteří byli na tuto činnost speciálně vyškoleni. Program úspěšně absolvovalo celkem 22 odsouzených.

Hlavním cílem programu „3Z“ je vést odsouzené k vytvoření si adekvátního náhledu na trestnou činnost a uvědomit si a přijmout konkrétní důsledky vyplývající z jejího páchání. Jednotlivé body programu podněcují odsouzené ke změně postojů a myšlení vedoucích ke kriminálnímu jednání. Odsouzení jsou motivováni k získání nových sociálních dovedností a k nekriminálnímu soběstačnému způsobu života po propuštění.