Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner

Příprava odsouzených na propuštění

Odsouzení ve Věznici Rapotice jsou připravováni na život po propuštění zejména ve výstupních odděleních. Za spolupráce odborných zaměstnanců si odsouzení vytváří podmínky pro soběstačný způsob života po propuštění v souladu se zákonem.

Ve věznici Rapotice jsou tři výstupní oddělení – s nízkým, středním i vysokým stupněm zabezpečení. Umístění odsouzeného do výstupního oddělení je realizováno na návrh odborných zaměstnanců po schválení ředitelem věznice. Dle platných norem jsou zde umisťováni odsouzení, kteří mají delší trest než 3 roky a přetrvávají u nich nedořešené problémy spojené s propuštěním a ti, kterým je třeba pomáhat při vytváření příznivých podmínek pro samostatný způsob života. Cílem pobytu odsouzených na tomto oddělení je zajištění plynulého přechodu jedince z vězeňského prostředí do společnosti po dlouhodobém pobytu ve výkonu trestu odnětí svobody. Ve výstupním oddělení pracuje s odsouzenými tým odborných zaměstnanců, který se jim snaží pomáhat zejména v oblasti prohlubování návyků a dovedností potřebných pro život na svobodě.

Odsouzení mají na výstupním oddělení zvýhodněné podmínky ubytování – jsou umístěni maximálně po čtyřech v moderně zařízených ložnicích. Součástí vybavení je také kulturní místnost s televizorem, kuchyňka se sporákem, chladničkou a mikrovlnou troubou s možností přípravy jednoduchých teplých i studených pokrmů. K realizaci sebeobslužných činností je dále vybaveno výstupní oddělení přístroji a pomůckami pro praní, žehlení a sušení prádla.

V rámci stanoveného Programu zacházení probíhají každý týden komunitní setkávání odsouzených zařazených do výstupního oddělení. Tato společná setkání mají za cíl řešit aktuální problémy a seznámit odsouzené s programem výstupního oddělení na další období. Snahou je vést odsouzené k samostatnosti a odpovědnosti v rozhodování a k aktivnímu podílu na dění v oddělení (např. v oblasti estetizace).

Odsouzení se dále učí orientovat v jednání s úřady a institucemi, vyplňovat různé formuláře potřebné v běžném životě. Do věznice pravidelně dochází pracovníci Probační a mediační služby ČR (pracoviště Třebíč), Oblastní charity Třebíč, pracovníci občanského sdružení Podané ruce, sociální kurátoři magistrátů měst a městských úřadů, pracovnice Městského úřadu Náměšť nad Oslavou (zajištění platných dokladů totožnosti), pracovnice OÚ Rapotice (úřední ověřování podpisů), konzulové ambasád cizích států v ČR a další. Nově je navázána spolupráce s o.p.s. Romodrom.

Pracovní činnost odsouzených je realizována prostřednictvím pracovního zařazení uvnitř či mimo věznici, brigádnické činnosti, úklidových a estetických prací pro potřeby věznice. Odsouzení se mohou zapojit do celé řady vzdělávacích, speciálně výchovných a zájmových aktivit. Ke kontaktu se životem „za zdí“ jsou realizovány společné i individuální aktivity, jako jsou např. opuštění věznice v souvislosti s Programem zacházení za přítomnosti zaměstnance věznice (návštěva Památníku Bible kralické v Kralicích nad Oslavou nebo návštěva Obecního úřadu v Náměšti nad Oslavou spojená s prohlídkou města), opuštění věznice v souvislosti s návštěvou (pouze s rodinnými příslušníky, bez přítomnosti zaměstnance věznice), případně přerušení výkonu trestu odnětí svobody. Během přerušení trestu mnozí z nich předběžně kontaktují budoucí zaměstnavatele a řeší otázky ubytování po propuštění.