Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner

Výkon vězeňství

Výkon trestu

Aktivity programu zacházení realizované ve Věznici Rapotice

Program „3Z“

„Zastav se, Zamysli se a Změň se“ – to jsou hlavní myšlenky resocializačního programu, který směřuje ke změně myšlení a chování odsouzených ve vztahu k páchání trestné činnosti.

Příprava odsouzených na propuštění

Odsouzení ve Věznici Rapotice jsou připravováni na život po propuštění zejména ve výstupních odděleních.

Křehká šance II

Věznice Rapotice se zapojila do projektu „Křehká šance II“. Projekt je realizován Probační a mediační službou, jejímž projektovým partnerem je Vězeňská služba ČR.

Resocializační program „3Z“

Za účelem zkvalitňování práce s odsouzenými ve Věznici Rapotice byla zavedena již v roce 2014 speciálně výchovná aktivita – resocializační program „3Z“.

Specializované oddělení pro trvale pracovně nezařaditelné

Specializované oddělení (SpO) pro odsouzené trvale pracovně nezařaditelné je ve Věznici Rapotice zřízeno pro muže odsouzené k výkonu trestu odnětí svobody s dozorem.