Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner

Nejčastější dotazy

Mohu se zúčastnit soudního jednání, které probíhá ve Věznici Rapotice?

Jednání, která nařídí Okresní soud Třebíč v záležitosti podmíněného propuštění jsou veřejná. Pokud tedy máte platný doklad totožnosti, můžete se jednání ve Věznici Rapotice zúčastnit. Dostavte se na bránu Věznice Rapotice s dostatečným časovým předstihem cca půl hodiny z důvodu osobní prohlídky a kontroly osobních věcí.

Pokud probíhá jednání (jakéhokoliv soudu) prostřednictvím videokonference, musíte se dostavit do jednací místnosti příslušného soudu.

Informace o nařízených jednáních naleznete zde.

Otázky z ekonomické oblasti

Následující přehled často kladených otázek se týká ekonomické oblasti a finanční situace vězňů.

Dotazy z oblasti evidence vězňů

Následující přehled obsahuje nejčastěji kladené dotazy z oblasti evidence vězňů a také pravidla poskytování informací z Centrální evidenci vězněných osob.

Otázky ze zdravotnické oblasti

Následující přehled nejčastěji kladených otázek se týká zdravotnické oblasti. Pokud nenaleznete vhodnou odpověď, můžete příslušným způsobem podat vlastní dotaz.

Opravné prostředky ve správním řízení

Pro řízení před orgány státní správy v rámci správního řízení je postup upraven zákonem č. 500/2004 Sb. (dále jen "správní řád").

Stížnosti, korupční jednání

Občan, jenž je dotčen jednáním nebo chováním příslušníka nebo občanského zaměstnance Vězeňské služby České republiky nebo nesouhlasí s postupem správního orgánu, je oprávněn podat stížnost na nevhodné jednání nebo nesprávný úřední postup.