Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner

Současná pracoviště

Při zaměstnávání odsouzených se ve Věznici Příbram přihlíží k jejich pracovní kvalifikaci, zdravotnímu stavu a k pracovní poptávce v regionu. Odsouzení jsou zařazeni na vnitřních a vnějších pracovištích.V roce 2016 je ve věznici pracovně zařazeno cca 200 odsouzených.

Odsouzení pracují především u cizích podnikatelských subjektů např. WSM, BIOS spol. s.r.o., AMT s.r.o. a v tzv. vnitřní režii. Jejich pracovní činností je výroba palet a jednoduchá kovo-výroba. Soukromé firmy se v současné době zajímají o možnost pracovního umístění odsouzených na pracovištích mimo areál věznice. I přes zájem věznice o tuto spolupráci je mnohdy složité zaměstnávat odsouzené v těchto firmách. Klesá počet odsouzených, kterým může být na základě stanovených kritérií udělen volný pohyb při plnění pracovních úkolů. Také se zmenšil počet vězňů, kteří mohou být zařazeni na nestřežená pracoviště mimo areál věznice.

V současné době jsou odsouzení s volným pohybem zařazeni na výrobní lince na pracovišti BIOS spol. s.r.o. na Dobříši, na pracovní činnosti v PEKÁRNÁCH HOŘOVICE a ve skladu spol. POLYCASA. Ve věznici jsou u cizího subjektu zaměstnáni odsouzení jako prodavači – provoz kantýny.

Našim cílem je pracoviště potažmo zaměstnanost odsouzených ve věznici zvyšovat, ale jelikož se jedná o věznici typu věznice s ostrahou, lze jako prioritní zaměstnávat odsouzené ve střežené části věznice.

mak