Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner
27.2.2018

Poradní komise ředitele Věznice Příbram

PŘÍBRAM 27. února (VSČR) – ve Věznici Příbram se dne 26. února konalo jednání poradní komise ředitele věznice. Účastníky poradní komise přivítal ředitel Věznice Příbram plk. Mgr. Jiří Purkart společně s 1. zástupcem ředitele věznice plk. Mgr. Petrem Červeným a seznámil přítomné s účelem konání poradní komise pro rok 2018.

Mezi pozvanými hosty, kteří se zúčastnili poradní komise, byli konkrétně zástupci těchto institucí: pracovnice PMS ČR v Plzni, s níž věznice spolupracuje na projektu Křehká šance II. Mgr. Markéta Andresová, Dis., vedoucí Centra péče o handicapované Alka Mgr. Robert Dikan, vedoucí oddělení sociální prevence a kurately v Příbrami PhDr. Bc. Klára Vondrušková, velitelka Městské policie Příbram JUDr. Jaroslava Vodičková a zástupce podnikatelské sféry pro zaměstnávání odsouzených Mgr. Tomáš Král. Všichni výše uvedení byli zároveň jmenováni, dekretem ministra spravedlnosti ČR, členy poradní komise ředitele Věznice Příbram. Za věznici se jednání účastnil vedoucí oddělení vězeňské stráže mjr. Bc. Aleš Weisser a vedoucí oddělení výkonu trestu mjr. Mgr. Zbyněk Červený.

Jednání bylo zaměřeno na zvolení předsedy poradní komise. Dále byl domluven další termín setkání. Každý z členů komise vystoupil s tématem, které by rád na dalším jednání projednal.

Závěrem jednání ředitel věznice poděkoval všem přítomným za účast.