Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner

Duchovní služba

Duchovní péče je určena všem odsouzeným bez rozdílu náboženského vyznání.

Kdo jsou duchovní ve věznici a k jakým církvím patří

kaplanka věznice Vendula Glancová – Českobratrská církev evangelická

Pavel Smolka – Církev adventistů sedmého dne, dobrovolníci Vězeňské duchovní péče

P.  Piotr Józef Nowicki – Římskokatolická církev

Co duchovní ve věznici nabízejí odsouzeným

 • pravidelné bohoslužby a individuální rozhovory v týdnu
 • smuteční shromáždění v kapli při úmrtí v rodině odsouzeného (pohřeb)
 • bohoslužebná shromáždění při velkých křesťanských svátcích
 • kvalitní informace z oblasti náboženství
 • provázení během výkonu trestu, podporu v obtížných osobních situacích, jako je ztráta blízkých, rozpad rodiny, strach z budoucnosti atd.
 • mohou napomoci při hledání řešení existenční situace po skončení výkonu trestu prostřednictvím charitativních organizací a církví
 • všichni duchovní jsou povinni dodržovat zpovědní tajemství
 • Mše svaté a zpověď ve vězeňské kapli

Rozpis akcí duchovní péče ve věznici

 • Kořeny evropské kultury – speciálně výchovná aktivita pro odsouzené zařazené na Specializovaném oddílu výkonu trestu
 • Základy křesťanství – speciálně výchovná aktivita
 • Evangelické bohoslužby ve vězeňské kapli
 • Setkání nad Biblí s dobrovolníky
 • Individuální pastorační pohovory s kaplankou
 • Mše svaté a zpověď ve vězeňské kapli

Novinky z duchovní služby