Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner

Časté dotazy

Na mého příbuzného nebo blízkou osobu byla uvalena vazba. Co mohu dělat? Nejdříve si ujasněte, zda se skutečně jedná o obviněného a ne o osobu nastupující trest odnětí svobody. Pokud je již osoba pravomocně odsouzena, nejedná se o vazbu. Tato část se týká pouze výkonu vazby. Základní informace naleznete zde.

Především nepodléhejte panice a zbytečným obavám. Situace je to sice velmi nepříjemná, ale zdaleka nemusí mít fatální důsledky. O obviněné je v každém ohledu postaráno. Pokud je Váš příbuzný nebo známý ve vězení poprvé, není v žádném případě ubytován společně s nějakým „ostříleným recidivistou“ (§ 7 zákona č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby)

Nepokoušejte se získat informace telefonicky. Nikdo ve věznici Vám nemůže sdělovat informace o obviněných. Nejen že nám to znemožňuje zákon, ale sami si jistě nepřejete, aby věznice každému volajícímu sdělovala osobní údaje Vašeho příbuzného (nikdy nelze ověřit, zda se na „druhém konci drátu“ nachází skutečně ten, za koho se vydává). Stejně tak nikdo nebude obviněnému vyřizovat Vaše vzkazy. Na prví návštěvě se vše dozvíte.

Co nejdříve napište dopis (adresa je uvedena níže). Kontakt s „venkovním světem“ je pro každého ve vězení velice důležitý a obviněný jistě potřebuje Vaši podporu. On sám je již poučen o svých právech a sdělí Vám vše potřebné. Pokud si tak bude přát, může Vám zaslat povolení k návštěvě. Každý má nárok na 1,5 hodiny 1x za dva týdny.

Nepokoušejte se o návštěvu bez platného povolení k návštěvě. Do věznice byste nebyli vpuštěni a nikdo by nepředal Vámi donesené věci osobní potřeby. Vyčkejte na povolení k návštěvě a potvrzení o právu na balíček, kde se také nachází podrobné poučení pro odesílatele. Balíček můžete poslat poštou nebo osobně přinést na návštěvu.

Lze odsouzenému nebo obviněnému přinést léky, případně zdravotnické pomůcky?
Podrobné informace naleznete zde.

Korespondence

Obvinění i odsouzení mohou na vlastní náklady odesílat i přijímat korespondenci bez omezení.

Stává se, že v listovních zásilkách do 2 kg (tzv. „kilovka“) bývají zasílány věci osobní potřeby, potraviny, cigarety apod. V tom případě je taková zásilka považovaná za balíček dle § 16 odst. 2 zákona č. 293/1993 Sb. nebo § 24 odst. 1 zákona č.169/1999 Sb. Znamená to, že pokud v tzv. “kilovce“ zašlete např. cigarety, vyčerpá Váš příbuzný právo na přijetí balíčku do 5 kg.

Adresa

Věznice Plzeň
Jméno a příjmení (doporučujeme připojit i datum narození)
Klatovská 202
P.O.Box 335
306 35 Plzeň