Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner
5.12.2017

Videokonference Coburg – Plzeň

PLZEŇ 5. prosince (VS ČR) – V polovině listopadu se ve Věznici Plzeň uskutečnil první přeshraniční výslech svědka prostřednictvím videokonference realizovaný Vězeňskou službou ČR. V říjnu obdržela Věznice Plzeň žádost 1. velkého trestního senátu Zemského soudu v bavorském Coburgu o zprostředkování výslechu svědka prostřednictvím videokonference ve věci organizované skupiny páchající rozsáhlou a závažnou trestnou činnost na území Německé spolkové republiky.

I přes krátkou dobu na přípravu, technické komplikace související s dosud nevyzkoušeným způsobem přeshraničního přenosu chráněných dat a rozsáhlé požadavky Zemského soudu v Coburgu na zajištění přenosu, se podařilo zaměstnancům Věznice  Plzeň ve spolupráci s bavorskými  kolegy  zajistit  úspěšný  více  než  dvouhodinový výslech občana České republiky, který je v současné době ve výkonu trestu odnětí svobody ve Věznici Plzeň.