Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner

Úřední deska

1. Název

Vězeňská služba České republiky, Věznice Plzeň (VS ČR Věznice Plzeň)

2. Důvod a způsob založení

Věznice Plzeň je zřízena nařízením ministra spravedlnosti České republiky č. 4/1997, o zřízení vazebních věznic a věznic, Generálního ředitelství Vězeňské služby České republiky, Institutu vzdělávání Vězeňské služby České republiky a zotavoven Vězeňské služby České republiky, ke dni 1. listopadu 1997 podle ust. § 4 odst. 3) zákona č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, jako jedna ze základních organizačních jednotek Vězeňské služby České republiky.

3. Organizační struktura

Organizační strukturu naleznete zde.

4. Kontaktní údaje

Kontaktní údaje najdete zde.

5. Bankovní spojení

Číslo účtu : 81240881
Kód banky : 0710

6. IČ

00212423

7. DIČ

CZ00212423

8. Dokumenty

Rozpočet – informace o rozpočtu VS ČR naleznete zde v bodě č. 8.

9. Žádosti o informace

Dotaz lze podat:

  1. osobně na podatelně věznice Plzeň
  2. písemně na adrese organizační jednotky
  3. elektronicky na adrese elektronické podatelny
  4. prostřednictvím datové schránky organizační jednotky

10. Příjem žádostí a dalších podání

Podání lze uskutečnit:

  1. osobně na podatelně věznice Plzeň
  2. případně osobně tamtéž s doručením podání na datovém nosiči CD, DVD, flash disk
  3. písemně na adrese organizační jednotky
  4. elektronicky na adrese elektronické podatelny
  5. prostřednictvím datové schránky organizační jednotky

11. Seznam kvalifikovaných certifikátů zaměstnanců VSČR

naleznete zde.

12. Opravné prostředky

Opravné prostředky podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím naleznete zde.

13. Formuláře

Žádost o informace, dotazy, náměty a další formuláře naleznete zde.

14. Popisy postupů

V této sekci naleznete prvky životních situací, resp. strukturované postupy pro řešení nejrůznějších životních situací ve vztahu k vězeňské službě. Nejčastější popisy životních situací naleznete zde případně zde.

15. Předpisy

Přehled právních předpisů vymezujících působení Vězeňské služby ČR naleznete zde.