Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner

Specializované resocializační programy

Věznice Pardubice realizuje v rámci výkonu trestu odnětí svobody mnohé specializované resocializační programy.

Zastav se, zamysli se a změň se – „3Z“.

Něco nového.

…Snídám, vlastně ani nevím co, ani spánek se mi nějak zvlášť dnes nedařil, třesou se mi ruce. Hlavou se mi honí spousta věcí – kam jsem se to přihlásil, co mne tam čeká, kdo další tam bude. Ach jo. Je ještě nějaká možnost úniku? Ale jak? ……… Ne, zvědavost je ale silnější.

Má nás být dvanáct. Sedíme v kruhu, zatím všichni mlčí. Překvapivě to vedou dvě ženský, což je docela příjemný. Není tu nikdo, kdo by mi vadil, ale všechny neznám. Čekáme na dva poslední, zřejmě se benga někde zasekla.

Uběhlo už několik týdnů. Zetka probíhají jednou týdně po dvou hodinách a já se na ně vždycky moc těším. Ostatní muklové z oddílu závidí, že chodím někam, kam oni ne, a to mě baví a zároveň utvrzuje v tom, proč pokračovat. I když důvodů proč pokračovat je vlastně mnohem víc, a důležitějších. Pracujeme na sobě, na svých postojích k trestné činnosti, k trestu, k rodině a ke světu vůbec. Je divný, že se mi nic z toho nezdá stupidní, někdy nechápu, ale většinou mi to brzy docvakne. Dnes děláme tzv. teploměr, minule jsme zase probírali styly myšlení. Na tomhle cvičení si ukazujeme, jak zvládnout emoce, prostě cit – umět se ovládnout, když Tě něco nebo někdo naštve. To je jako na mě dělané, s tím jsem měl vždycky problémy. Něco znám, počítat do deseti, abych se uklidnil, nebo dýchat nahlas a pravidelně, ale něco mi je docela cizí. Uznávám, může to fungovat. Dnes byly i holky docela vtipný. Je škoda, že to brzy skončí…

Tonda P.
trest 2 roky a 6 měsíců

I takto by šel popsat resocializační program anglické Probační služby, který je realizován ve Věznici Pardubice již třetím rokem. Cílem tohoto tříměsíčního programu je pomoci odsouzeným zamyslet se nad svými trestnými činy, nad příčinami páchání trestné činnosti a ukázat jim způsoby a cesty, jak se takovému jednání do budoucna vyvarovat. Program je založen na kognitivně behaviorální terapii a je zaměřen na změnu postojů odsouzených a na neopakování trestních vzorců chování. Odsouzení se zde formou hry, neobvyklých cvičení a úkolů učí zvládat různé životní situace, učí se alternativnímu myšlení, plánování a domýšlení důsledků svého jednání, seznamují se s asertivními a relaxačními technikami, ale i metodami s nimiž by lépe dokázali ovládat své emoce.
V současné době probíhá pátý běh tohoto programu. Zájem neustále stoupá, bohužel není možné všechny zájemce uspokojit. Z přihlášených se dle mnoha kritérií vybírají nejvhodnější a Ti pak po úspěšném absolvování získají certifikát a závěrečnou zprávu o jejich působení v programu. V této zprávě se promítne postoj odsouzeného k trestné činnosti a změny, ke kterým během programu dospěl. V případě, že odsouzený žádá o podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody, je zpráva přikládána k hodnocení z věznice.
Program „3Z“ má v sobě mnoho pozitivního, ale to, co oceňují obě zúčastněné strany, lektorky i odsouzení, je, že dává příležitost poznat se v jiném prostředí nežli je ubytovna, strávit čas příjemným, ale zároveň prospěšným způsobem a přináší povědomí o tom, že v tom nejsem sám a že vždy existuje nějaký způsob řešení.

Lektorky programu „Zastav se, zamysli se a změň se“

Edukačně – rekvalifikační program pro pachatele dopravních nehod

Kurz je určen pro pachatele závažných dopravních nehod, odsouzené za přečin pod vlivem návykové látky a v souvislosti s řízením motorového vozidla, případně za maření výkonu úředního rozhodnutí taktéž v souvislosti s dopravou. Program byl realizován ve dvou věznicích – ve Věznici Pardubice a ve Věznici Odolov pro odsouzené zařazené v dozoru a účast v něm byla prozatím dobrovolná. Představou tvůrců projektu je, že se bude konat dvakrát ročně pro skupiny osmi lidí. Hlavním cílem programu je změna problémového chování řidiče, které vedlo k dopravnímu přestupku či trestnému činu v dopravě, a směřuje k formování postojů a osvojení způsobů chování nutných pro bezpečné řízení s cílem minimalizovat opakování páchání trestných činů v budoucnosti.

Ve spolupráci s Centrem dopravního výzkumu byly proškoleny dva čtyřčlenné týmy lektorů – po jednom z každé věznice. Ty připravily realizaci a standardizaci intervenčního programu tak, aby byl přínosný z hlediska snižování rizika recidivy a přispíval tím k ochraně společnosti a zejména účastníků silničního provozu.

Pilotní projekt je součástí výzkumného projektu REPADO (Rehabilitační programy pro řidiče), financovaného Ministerstvem vnitra, jehož cílem je navrhnout vhodné rehabilitační programy pro řidiče, kteří zavinili dopravní nehodu nebo se dopustili dopravních přestupků či trestných činů spojených s řízením vozidla.

Komplexní rehabilitační kurzy v mezinárodním měřítku patří k nejúčinnějším metodám práce s řidiči s problematickým průběhem praxe. Kurzy v zahraničí nazývané „zlepšovací kurzy pro řidiče“ vyvinuli psychologové z Centra dopravního výzkumu. Autoři metodiky vyškolili vězeňské psychology, speciální pedagogy a sociální pracovníky, kteří rehabilitační kurzy prováděli přímo ve věznicích.

Encouterová skupina

Speciálně výchovná aktivita zaměřená na získávání dovedností v interpersonálních kontaktech. Skupina klade důraz na osobnostní růst a rozvoj a současně na zdokonalování interpersonální komunikace a vztahů prostřednictvím zážitkového procesu.

Dalšími programy jsou:

  • „Nevstoupíš dvakrát do stejné řeky“
  • Komunita
  • Sociálně psychologický trénink
  • Příprava zdravotních asistentů – ošetřovatelů zařazených k výkonu pracovní činnosti při specializovaných odděleních trvale pracovně nezařaditelných odsouzených v rámci Věznice Pardubice