Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner

Poradní sbor ředitele věznice

V souladu s ustanovením § 4 zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je úkolem poradního sboru napomáhat personálu věznice uplatňovat poznatky, formy a metody zacházení s odsouzenými. Poradní sbor je svoláván dle potřeby a zabývá se zejména uplatňováním poznatků, forem a metod zacházení s odsouzenými, které napomáhají k dosažení účelu výkonu trestu odnětí svobody. Jako odborně kvalifikovaný orgán projednává otázky vyžadující odborné posouzení zástupců různých oborů, majících vztah k problematice výkonu trestu odnětí svobody. K projednávaným otázkám se vyjadřuje formou doporučení řediteli věznice.

Aktuální složení poradního sboru

ředitel Krajského ředitelství policie Pardubického kraje Policie České republiky Pardubice,
předseda Okresního soudu v Pardubicích,
okresní státní zástupce Okresního státního zastupitelství v Pardubicích,
vedoucí střediska Probační a mediační služby České republiky v Pardubicích,
ředitel Městské policie Pardubice,
vedoucí oddělení krizového řízení Krajského úřadu Pardubického kraje Pardubice,
ředitel Úřadu práce ČR – krajské pobočky v Pardubicích,
ředitel Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje,
ředitel Celního úřadu pro Pardubický kraj,
ředitel Nemocnice Pardubického kraje,
ředitel Krajského vojenského velitelství Pardubice.

zuj