Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner

Výkon vězeňství

Pravidla přijímání korespondence

Odsouzený má právo přijímat a na svůj náklad odesílat písemná sdělení (dále jen "korespondence") bez omezení, pokud zákon nestanoví jinak.

Pravidla přijímání balíků

Odsouzený má právo jedenkrát za šest měsíců přijmout balíček s potravinami a věcmi osobní potřeby do hmotnosti 5 kg.

Pravidla pro návštěvy odsouzených

Odsouzený má právo přijímat v čase určeném ředitelem věznice návštěvy blízkých osob po dobu celkem 3 hodin během jednoho kalendářního měsíce.

Pravidla telefonního styku odsouzených

Odsouzenému se v odůvodněných případech umožní použití telefonu ke kontaktu s osobou blízkou.

Resocializační programy

Věznice Pardubice realizuje v rámci výkonu trestu odnětí svobody mnohé specializované resocializační programy.

Tým odborných pracovníků

Na práci s odsouzenými se podílí tým odborných zaměstnanců.

Terapeutické aktivity

Význam terapeutických aktivit pro vězněné osoby.