Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner

Legislativa

Řád výkonu trestu odnětí svobody

Úplné znění Vyhlášky Ministerstva spravedlnosti ČR č. 345/1999 Sb., kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody, ve znění pozdějších předpisů

Zákon o výkonu trestu odnětí svobody

Úplné znění zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Zákon o vězeňské službě a justiční stráži

Úplné znění zákona č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

Legislativa vztahující se k VS ČR