Pardubice 28. června (VS ČR) – „V případě nařízeného soudního jednání, které je soudem vyhlášeno jako veřejné jednání, a je konáno ve Věznici Pardubice, je vhodné, aby zájemci o účast na veřejném soudním jednání v dostatečném předstihu požádali o vstup do věznice, a to písemně na adresu věznice nebo emailem na adresu: e-podatelna(zavináč)grvs.justice.cz.

Podmínky vstupu jsou omezeny zejména z bezpečnostních a organizačních důvodů.

Zájemci o účast na soudním jednání z řad veřejnosti se musí dostavit v dostatečném časovém předstihu, aby mohly být provedeny úkony nezbytné k umožnění vstupu do prostor věznice. Vstup je povolen pouze na základě prokázání oprávněnosti ke vstupu a po předložení platného dokladu totožnosti. U vstupujících osob bude provedena osobní prohlídka za využití detekčního rámu, případně ručního detektoru kovů. Vnášená zavazadla budou zkontrolována za využití rentgenu nebo vizuálně. Osoby zjevně podnapilé nebo osoby pod vlivem návykových látek a osoby, které odmítnou odevzdat do úschovy nepovolené předměty (např. zbraň, mobilní komunikační nebo záznamové zařízení včetně nosičů dat) nebudou do objektu vpuštěny.“

daš

PARDUBICE 18. června (VS ČR) - Na Středním odborném učilišti Vězeňské služby České republiky, jehož součástí je ve formě odloučeného pracoviště Školské vzdělávací středisko Pardubice, skládali odsouzení závěrečné praktické zkoušky. V pardubické věznici se vyučuje obor „práce ve stravování“, který je dvouletý a absolventi po jeho úspěšném zakončení získají výuční list. Školské vzdělávací středisko při této příležitosti navštívil i radní Pardubického kraje pro školství Bohumil Bernášek.

„Učební obor zřizuje Ministerstvo školství České republiky a vybraní vězni mají díky němu šanci rozšířit si kvalifikaci,“ sdělil ředitel věznice Josef Pšenička a doplnil informaci o aktuálním stavu věznice. „Ve Věznici Pardubice je nyní přes sedm set odsouzených.“

Žáci připravovali individuálně stejné menu o třech chodech, které se skládalo z gulášové polévky, vepřového na kmíně s rýží a lívanečků s tvarohem a marmeládou. Ve zkušební komisi zasedl jako odborník z praxe i populární šéfkuchař Václav Šmerda ze Svitav. Jako host se zkoušek dále zúčastnil ředitel Střední průmyslové školy potravinářství a služeb Pardubice Zdeněk Zitko.

Odsouzení jsou ke studiu přijati na základě přihlášky ke studiu a našeho výběru vhodných uchazečů s dobrým chováním. Zájem ze strany vězňů je každoročně velký, letošní rok evidujeme sto padesát přihlášek, přičemž přijmout můžeme padesát z nich. Závěrečné ústní zkoušky čekají odsouzené 20. června,“ uvedl Jaroslav Mudroch, vedoucí Školského vzdělávacího střediska Pardubice.

„V posledních dnech jsem navštívil dvě naše krajské školy, kde také probíhaly závěrečné zkoušky v gastronomických oborech, mám tedy možnost srovnání. Mohu vám sdělit, že vaše dovednosti v kuchařském řemesle jsou na velmi dobré úrovni. Práce ve stravovacích provozech je dost a já vám přeji, abyste svoji novou kvalifikaci mohli v budoucnu uplatnit,“ sdělil adeptům na výuční list radní pro školství Bohumil Bernášek.

Školské vzdělávací středisko Pardubice vzniklo v roce 1983 jako součást Středního odborného učiliště Vězeňské služby České republiky. Vzdělávání odsouzených je realizováno v souladu s obecně platnými normami a interními předpisy. Výuka probíhá dle učebních plánů schválených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Nabídka vzdělávacích aktivit je upravována dle složení odsouzených osob umístěných ve Věznici Pardubice a dále i dle požadavků Generálního ředitelství Vězeňské služby České republiky v koordinaci s ostatními věznicemi. Výběr odsouzených do školského vzdělávacího střediska probíhá ve spolupráci s oddělením výkonu trestu. Je zaměřen zejména na odsouzené ve věku od 18 do 26 let. Jde o skupinu, která je vzhledem k dosud neukončené sociální integraci relativně nejsnadněji ovlivnitelná – ať již v pozitivním, nebo negativním smyslu, a je nutné jí věnovat zvýšenou penitenciární péči. V tom je spatřován jeden z hlavních cílů vzdělávání.

Školské vzdělávací středisko Pardubice nabízí kromě učebního oboru také jednoleté kurzy malířské a natěračské práce, výtvarné zpracování keramiky, anglický jazyk a základy výpočetní techniky.

daš

PARDUBICE 31. května (VS ČR) – V pátek 24. května navštívila Věznici Pardubice předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR Dagmar Žitníková spolu s místopředsedy svazu Janou Hnykovou a Lubomírem Franclem.

Během pracovního setkání proběhla diskuse zaměřená především na rozsah poskytovaných zdravotních služeb odsouzeným, náročnost této práce, pracovní podmínky i personální obsazenost zdravotnického střediska. Součástí návštěvy byla i prohlídka ordinací zdravotnického střediska a jeho zázemí, ubytovny pro trvale pracovně nezařaditelné odsouzené a ubytovny pro mladistvé.

Ředitel věznice plk. Josef Pšenička seznámil zástupce odborového svazu s tím, že odsouzeným je ve věznici zajištěna ambulantní léčebně preventivní zdravotní péče vč. péče stomatologické, ordinuje zde i psychiatr a adiktolog. Zaměstnanci zdravotnického střediska plní rovněž úkoly na úseku hygieny a epidemiologie.

Posláním odborového svazu je chránit, obhajovat a všemi zákonnými a demokratickými prostředky prosazovat práva, potřeby a zájmy svých členů v oblasti pracovněprávní, mzdové, sociální, odborné a profesní.

daš

Po roce se v sobotu 18. května konal opět na hřišti v Němčicích Dětský den

Akci již tradičně pořádala věznice ve spolupráci se Základní odborovou organizací. Slunečné počasí, které vystřídalo deštivý týden, přilákalo na hřiště do Němčic mnoho dětí i dospělých, kteří si přijeli zasoutěžit a zahrát různé hry. Čekalo na ně plno sportovních disciplín, vyzkoušeli si například házení ringo kroužkem, lacrosse, skákaní v pytlích…. K dispozici byla i kreativní dílnička či paintballová střelnice. Velkým překvapením byl vláček, který účastníky odvezl na hrad Kunětická hora a zpět.

Po celou dobu bylo dění doprovázené příjemnou hudbou DJ, k dispozici byl i skákací hrad se skluzavkou. Dětský den se opět vydařil, moc se líbil, a až pozdní večerní hodiny byly rozhodující pro ukončení dětského dne. Jedna 8letá holčička jej zhodnotila: „Byl to nejlepší dětský den, jaký jsem zatím zažila.“

daš

 

PARDUBICE 15. března 2019 (VS ČR) - V Senátu Parlamentu České republiky se otevřela pro veřejnost výstava „VČELY ZE VŠECH Ú(h)LŮ“.

Expozice výstavy byla převezena z Pardubického zámku, kde byla k vidění dva roky. Nyní je možné tuto výstavu Východočeského muzea Pardubice navštívit v Zaháňském salonku a Výstavní síni Senátu, kde bude pro veřejnost přístupná do 28. 4. 2019. Slavnostního zahájení výstavy dne 28. 2. 2018 se zúčastnila místopředsedkyně Senátu Miluše Horské, která nad výstavou převzala záštitu, senátor Petr Šilar, zástupci Východočeského muzea Pardubice a řada dalších hostů. Za Věznici Pardubice, která se v loňském roce zapojila do projektu včelaření ve věznici,  se zúčastnil ředitel věznice Josef Pšenička.

daš

 

PARDUBICE 31. prosince 2018 (VS ČR) - V předvánočním čase i v letošním roce věnovala Věznice Pardubice dětem hračky, které vyrobili odsouzení v terapeutickém centru věznice. Jedná se především o ručně šitá zvířátka, bílé látkové postavičky i o dřevěné hračky jako například vláček či kostky. Hračky putovaly za dětmi i do Pardubické nemocnice na dětské oddělení, dětskou chirurgii a na urgentní příjem.

Největší odměnou jak pro zaměstnance věznice, pod jejichž vedením výrobky vznikají, tak i pro samotné odsouzené, kteří hračky vyrábí, je dětský úsměv a nespoutaná radost. Do věznice letos přišlo i poděkování malého Jiříčka, který si vybral šitou postavičku Mimoně a zaslal nám společně s poděkováním i několik fotografií, které nepotřebují další komentář….

„Hezký večer.

Jmenuji se Jiříček a moc rád bych poděkoval někomu kdo mi vyrobil kamaráda Mimoně! Je to můj veliký kamarád a udělal mi obrovskou radost. Nemohu usnout. Těším se na Ježíška a třeba i ty co jsi mi tento dáreček vyrobil nemůžeš spát. Povídám si teď s maminkou o tom co bych si přál a napadlo nás Vám poděkovat a připojit přání i za Vás. Já Vám přeji jen samé dobré lidi kolem Vás a také si přeju, aby Vám Ježíšek poslal takové lidi co Vám pomůžou aby ten Váš život byl ještě moc hezký.  Protože Vy jste dokázal nebo Vy jste dokázala udělat velikou radost mě… a dostal jsem díky Vám kamaráda a to je veliký dárek! Tak dobrého kamaráda si od Ježíska přeji i pro Vás. Moc dekujů!

Dobrou noc. JIRIČEK“

 

daš

 

PARDUBICE 4. prosince 2018 (VS ČR) - Už tradičně věnuje Věznice Pardubice dětem ze Základní školy a Praktické školy Svítání hračky, které vyrábějí odsouzení v terapeutickém centru věznice.

Batůžky plné dílů dřevěné stavebnice, ručně šití látkoví mimoni a další postavičky či zvířátka, auta, tahače, sanitka nebo letadla. Takové dárky dostaly v předvánočním čase děti v Základní škole a Praktické škole Svítání pod pomyslný stromeček. Nepřinesl je Ježíšek, ale zástupci Věznice Pardubice, která se školou Svítání řadu let spolupracuje. Tradiční látkové hračky byly letos poprvé doplněné hračkami dřevěnými, které vyvolaly mezi dětmi velký ohlas. Nelíčená dětská radost je tím nejsrdečnějším poděkováním.

Spolupráci s Věznicí Pardubice si pochvaluje i ředitelka školy Svítání Miluše Horská, která je současně místopředsedkyní Senátu Parlamentu České republiky. „Aktivity naší školy a pardubické věznice jsou si podobné, například právě v oblasti terapií, které mohou uzdravovat tělo i duši. Navíc sdílíme společnou radost a to je v předvánočním hektickém čase lék nade vše,“ uvedla Miluše Horská.

daš

 

PARDUBICE 22. listopadu 2018 (VS ČR) – Dne 20. listopadu 2018 se konalo ve Věznici Pardubice taktické požární cvičení.

Dne 20. 11. 2018 v dopoledních hodinách proběhlo ve Věznici Pardubice taktické požární cvičení. Šlo o modelovou situaci požárního cvičení, jehož cílem bylo prověřit akceschopnost zaměstnanců VS ČR – Věznice Pardubice (tedy zdolávání požáru vlastními silami a prostředky) ve spolupráci s HZS Pardubického kraje, stanice Pardubice. Ohnisko fiktivního požáru bylo v 1. nadzemním podlaží jedné z ubytoven uvnitř věznice a vznikl v důsledku zkratu nepovoleného elektrického spotřebiče. Neprodleně došlo k evakuaci osob z budovy i z její blízkosti, likvidaci ohniska požáru a tím i k ochraně materiálních hodnot, tedy majetku ČR. Cvičení proběhlo úspěšně a bez závad a splnilo svůj účel. Podobná cvičení se konají pravidelně v souladu s vyhláškou o požární prevenci. 

daš

 

PARDUBICE 29. října 2018 (VS ČR) – V sobotu 27. října, v předvečer 100. výročí vzniku Československé republiky, proběhla před budovou Městského úřadu v Horním Jelení vzpomínková slavnost, jejíž součástí bylo i předání plakety JUDr. Emila Martince.

Slavnostního zahájení se ujal starosta města Horní Jelení Petr Tupec, následoval proslov hejtmana Pardubického kraje JUDr. Martina Netolického, Ph.D. a Bohumila Brandejse, předsedy Východočeského klubu celních veteránů. Plaketa byla udělena významným osobnostem společenského i politického života za zásluhy a za dlouholetý přínos pro Pardubický kraj. Ocenění z rukou hejtmana převzal i ředitel Věznice Pardubice plk. Mgr. Josef Pšenička.

Pan JUDr. Emil Martinec, rodák z Horního Jelení, byl odborným přednostou Ministerstva financí I. ČSR a byl zakladatelem československého celního práva, organizátorem celní služby, pod jehož vedením byl připraven Celní sazebník a Celní zákon č. 114/1927 Sb. Tento právní předpis byl považován za jednu z nejmodernějších legislativních norem v oblasti celnictví ve světovém měřítku. Z tohoto důvodu byl JUDr. Martinec požádán, aby se podílel na úpravách obchodně politických vztahů republiky směrem k zahraničním státům.

daš

PARDUBICE 29. října 2018 (VS ČR) - Výrobky odsouzených, které vznikají na terapeutickém centru Věznice Pardubice, mohla veřejnost vidět na posvícenskou neděli 21. října v prostorech fary v Sezemicích.