PARDUBICE 21. 7. 2020 (VS ČR) V noci z pondělí na úterý Věznici Pardubice zasáhl přívalový déšť, který byl doprovázen krupobitím.   

Jako v přesně stanoveném pruhu se prohnala bouře, někdo by ji nazval větrnou smrští, věznicí, která během své cesty vyvrátila 3 mohutné stromy a další 2 silně poškodila. Ještě během noci odsouzení muži začali odstraňovat vývraty, aby ráno mohli zaměstnanci projít do administrativní budovy.                                                                                                       zuj

                                                                                                                                          

 

PARDUBICE 1. července (VS ČR) – Každá vstupující osoba je před vstupem do objektu věznice podrobena měření tělesné teploty. V případě, že u vstupující osoby bude změřená teplota vyšší jak 37,0 °C, nebude umožněn této osobě vstup do objektu věznice.

Vstup do organizační jednotky pro pracovníky soudu, státního zastupitelství, advokáty, NNO, duchovní a sociální služby, PMS a osob blízkých vězněným osobám (dle zákona č. 169/1999 S., § 19, ve znění pozdějších předpisů) se realizují v počtu nejvíce dvou vstupujících osob při zajištění a využití přiměřených preventivních a hygienických opatření, tj. použití ochranného prostředku dýchacích cest jako ústenka, rouška, respirátor, šátek, šál nebo jiný prostředek, který brání šíření kapének, a po podpisu prohlášení, že není v karanténě a neléčí se s infekčním onemocněním.

Při ověřování totožnosti si vstupující osoba na výzvu příslušníka sejme z obličeje ochranné prostředky dýchacích cest tak, aby mohla být provedena její identifikace.

Na návštěvu osob blízkých může přijít pouze jedna osoba. Pokud tato osoba je mladší 15 let, pak je povolen vstup dvěma návštěvníkům. Dospělá osoba musí podepsat prohlášení, že není v karanténě a neléčí se s infekčním onemocněním s tím, že toto prohlášení se vztahuje i na osobu mladší 15 let, kterou doprovází. Uspořádání stolů pro návštěvy je v jedné řadě, u jednoho stolu budou sedět jen dvě osoby (v případě návštěvy osoby mladší 15 let tři osoby), vzdálenost mezi osobami v řadě musí být 2 metry. Stoly jsou vybaveny ochrannými a odnímatelnými zábranami z plexiskla.

Při návštěvách není možný fyzický kontakt mezi návštěvou a vězněnou osobou, stejně tak není možná konzumace jídla. Všichni účastníci návštěv jsou povinni používat ochranné prostředky.

zuj

PARDUBICE 4. června (VS ČR) – Na Školském vzdělávacím středisku ve Věznici Pardubice byly zahájeny závěrečné zkoušky. O zdárné absolvování těchto zkoušek z učebního oboru Práce ve stravování bude usilovat celkem 30 odsouzených mužů, kteří se již seznámili s novou podobou písemné zkoušky. Ta proběhne v elektronické formě na počítači, kdy se každému odsouzenému automaticky vygeneruje jedinečné téma z banky úkolů.

Ředitel Věznice Pardubice Jaromír Brich pronesl směrem k odsouzeným motivační slova a popřál všem úspěšné zakončení dvouletého cyklu. Jeho slova podpořila vedoucí výkonu trestu Petra Sýkorová a vedoucí školského vzdělávacího střediska Jaroslav Mudroch.

zuj

PARDUBICE 19. května (VS ČR) – Dle nařízení Ministerstva zdravotnictví Vězeňská služba ČR zahajuje proces k uskutečňování návštěv vězněných osob. Pro věznice to znamená administrativní proces, který spočívá v odesílání tzv. navštívenek rodinným příslušníkům a dalším osobám, které vězně navštěvují. Fyzicky tedy návštěvy ve věznicích začnou v sobotu 23. května. Současně s touto agendou probíhají ve věznicích technické přípravy návštěvních místností na návštěvy v omezeném režimu a za přijatých protiepidemických opatření.

Na návštěvu vězněné osoby může přijít pouze jedna dospělá osoba, ta musí podepsat prohlášení, že není v karanténě a neléčí se s infekčním onemocněním. Uspořádání stolů pro návštěvy bude v jedné řadě, u jednoho stolu budou sedět jen dvě osoby, vzdálenost mezi osobami v řadě musí být 2 metry. Stoly budou vybaveny ochrannými a odnímatelnými zábranami z plexiskla.

Při návštěvách nebude možný fyzický kontakt mezi návštěvou a vězněnou osobou, stejně tak nebude možná konzumace jídla. Všichni účastníci návštěv budou povinni používat ochranné prostředky. Před a po ukončení návštěv proběhne ve všech návštěvních místnostech, čekárnách, sociálních zařízeních a tras pohybu desinfekce.

Návštěvy budou probíhat ve větraných prostorech, pokud to bude možné v prostorech otevřených. Plánování návštěv věznice budou provádět rovnoměrně na všechny dny v týdnu, pokud to jejich podmínky organizační dovolí.

PARDUBICE 4. května (VS ČR) – Ochranné štíty pro zdravotnický personál, ale nejen pro ně, které kompletují ve Věznici Pardubice na terapeutickém centru, stále putují do světa. Již více jak 3 000 těchto štítů opustilo brány věznice. Napomáhají nejen IZS, lidem v I. linii, tj. všeobecným, či odborným lékařům, pediatrům, zdravotnickému personálu, ale i třeba dobrovolným hasičům, kteří distribuují potraviny a léky rizikové skupině obyvatel, prodavačkám, kuchařům nejen na Pardubicku, Chrudimsku či Hradecku, ale i v dalších místech naší republiky.

Štíty prošly různými vývojovými fázemi, opakovaně jsme jejich výrobu upgradovali až do nynější podoby, která splňuje veškerá kritéria požadovaná zdravotnickým personálem.

zuj

PARDUBICE 29. dubna (VS ČR) – Na terapeutickém centru Věznice Pardubice se po šití roušek a výrobě ochranných štítů rozšířil sortiment výroby ochranných pomůcek o šití jednorázových ochranných plášťů pro pardubickou nemocnici.

Odsouzení a terapeuti prosbu nemocnice o pomoc vzali opět jako výzvu. Vytvořili si vzorovou šablonu a z materiálů, které si dodala nemocnice, se nově věnují šití jednorázových plášťů. Ti, co jsou zařazeni do těchto pracovních činností, jsou rádi, že aspoň takto mohou napomoci zdravotníkům, kteří jsou v první linii, a tím pádem jsou i jednou z nejohroženějších skupin, bojující s COVID-19. Jak sami odsouzení říkají: „Udělali jsme v životě mnoho chyb, ale aspoň touto pomocí je chceme malinko odčinit“. 

zuj

PARDUBICE 1. dubna (VS ČR) – Věznice Pardubice vyslovuje velké poděkování řediteli Střední průmyslové školy chemické v Pardubicích za dodání dezinfekčního roztoku na ruce.

V současné době, kdy je nemožné zajistit ihned tuto komoditu v potřebném množství, nám dodávka dezinfekce od zdejší chemické školy velmi pomohla pro zabezpečení nezbytných hygienických opatření jak pro zaměstnance věznice, tak pro odsouzené muže. Zástupci školy jsou vstřícní našim potřebám i přesto, že poptávka je samozřejmě vysoká a velký zájem je i z jiných institucí. Proto touto cestou moc děkujeme všem, kteří se podílí na jeho výrobě a distribuci.

Další velké poděkování je směřováno do Střední průmyslové školy Otty Wichterleho se sídlem ve Velkém Poříčí. Ředitel školy poskytl velké množství bavlněných látek pro šití roušek. Díky této pomoci věznice zabezpečila své zaměstnance, ale mohla poskytnout roušky, které šijí odsouzení na terapeutickém centru věznice, i Magistrátu města Pardubic, nemocnici či dalším potřebným.

Moc děkujeme, že si vzájemně vycházíme vstříc a pomáháme si.

zuj

PARDUBICE 25. března (VS ČR) – Na terapeutickém centru Věznice Pardubice dali terapeuti hlavy dohromady a vymysleli ochranné štíty pro zdravotnický personál z dostupných materiálů (laminovací folie, folie pro kroužkovou vazbu apod.), které velmi nutně, mimo jiné, potřebovala Krajská nemocnice Pardubice.

Po pátečních reportážích o rouškách a štítech, které odvysílaly televize ČT 1 a NOVA, přišlo velké množství dotazů a žádostí o pomoc, ať z řady všeobecných lékařů, nemocnic, zubařů, dětských lékařů, dokonce i ze Slovenska.

Odsouzení zařazení do aktivit na terapeutickém centru s plným nasazením zpracovávají dodané materiály a již dvěma způsoby vyrábějí štíty – šijí a lepí. Velké množství požadavků na tyto ochranné pomůcky nejsme schopni i při maximálním úsilí terapeutů a odsouzených pokrýt, proto na žádosti jiných subjektů rozesíláme návod na výrobu štítů včetně fotodokumentace, aby se mohlo zapojit více lidí, organizací při boji proti Koronaviru.

Odsouzeným je odměnou například poděkování prof. MUDr. Vladimíra Paličky, CSc., dr. h. c., ředitele Fakultní nemocnice Hradec Králové, který napsal: „S velkým potěšením jsem přijal informaci, že jste naší nemocnici dodali 100 kusů ochranných štítů. Velmi si tohoto Vašeho činu vážím, je to pro nás velká pomoc, a pomoc právě v době, kdy ji urgentně potřebujeme. Tlumočte, prosím, můj dík (jménem Fakultní nemocnice) všem, kteří se podíleli.“, což jsme učinili. Odsouzení se cítí důležití a hlavně potřební pro společnost.

„Moc nás to potěšilo, protože naše práce pro jiné je užitečná a pomáhá lidem.“ „Děláme, co můžem, vytrváme!“ toť slova, reakce odsouzených.

zuj

PRAHA 13. března (VS ČR) – Vláda ČR dnes rozhodla o zrušení návštěv pro obviněné, odsouzené a chovance a jejich osoby blízké ve všech vazebních věznicích, věznicích a ústavech pro výkon zabezpečovací detence. Toto ochranné opatření bude trvat po dobu nouzového stavu, případně do odvolání.

Zrušení návštěv VS ČR vnímá jako ochranné opatření s cílem eliminovat šíření nákazy COVID-19 do vazebních věznic,  věznic a ústavů pro výkon zabezpečovací detence a maximálně tak ochránit příslušníky, zaměstnance a vězněné osoby. V souvislosti se zrušením návštěv v našich zařízeních VS ČR přijala tzv. kompenzační opatření.

PARDUBICE 9. ledna (VS ČR) – Představení fungování Věznice Pardubice a jejích jednotlivých pracovních a služebních míst byla hlavním obsahem prezentace, uspořádané pro studenty Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové v rámci jejich odborného semináře Psychosociální intervence v praxi. Věznici a problematiku současného vězeňství studentům představil 1. zástupce ředitele věznice společně s příslušníky ve speciální výstroji a výzbroji, což bylo pro studenty velmi zajímavé.

Součástí prezentace byla také diskuse o současné vězeňské praxi a aktuální situaci v této oblasti. Beseda potvrdila, že mají mladí lidé o tuto problematiku velký zájem a že mnozí uvažují o práci ve vězeňství jako o svém budoucím uplatnění. Uvítali proto možnost seznámit se dále s prací ve vězeňství prostřednictvím náborových a propagačních materiálů, které jim zde byly k dispozici.

osa