PARDUBICE 14. ledna 2021 (VS ČR) Dnešní doba není určitě jednoduchá. Práce ať „in natura“ či formou homeoffice, do toho děti, které opět nechodí do školy, ale učí se doma, nákupy přes internet, neboť obchody jsou zavřené, ale stále jsme to my. Jak v této době pomoci sobě i lidem okolo? Přečteme si, jak to mají těžké zdravotní sestry a lékaři, ti v první linii. Ale co další profese, které v té první linii jsou také (zaměstnanci Vězeňské služby, Policie, prostě ozbrojené složky státu, městská policie, pracovníci v sociálních a službách, charity, lidé, kteří zajišťují, abychom měli vodu, elektriku, wifi připojení ……. a můžu zde vyjmenovávat a vyjmenovávat. Co rodiče? Co pěstouni?

Z terapeutického centra putovaly hračky do nemocnic, různým charitám, do škol a školek, na různé akce. Nově opět potěší děti, tentokrát díky Charitě Přelouč, zejména její části pěstounské pomoci. V této nelehké době, kdy vlastně ani není možné koupit hračku v obchodě, jsme navázali novou spolupráci s Charitou Přelouč. Ušité hračky potěší a podpoří zejména pěstouny a jejich svěřence, rodiny v tísni.

„Jsem velmi rád, že díky našim hračkám se vykouzlí někde na dětské, možná i dospělé tváři, úsměv.“ říká odsouzený Tomáš H. a druhý odsouzený dodává, jak je to teď moc důležité, lidi jsou na tom hůře a i když je to jenom drobnost, určitě potěší.  

                                                                                                                                zuj

PARDUBICE 7. ledna 2021 (VS ČR) Na operačním středisku Věznice Pardubice převzali ve středu dne 6. ledna 2021 ve 12,40 hod. informaci, že na pracovišti United Bakeries se nevyskytuje odsouzený, který ráno nastoupil na dané pracoviště s volným pohybem.

Po následném zajištění dostupných údajů (totožnost odsouzeného, přibližný čas odchodu a další známé okolnosti opuštění pracoviště) byla informována Policie ČR, Městská policie Pardubice a Městská policie Sezemice. Ihned byly vytvořeny 4 výjezdové skupiny, které zajistily pátrání po odsouzeném na možných strategických místech. První vytvořená skupina již ve 13 hodin opustila bránu věznice. Dodatečné informace o odsouzeném byly průběžně předávány PČR i pátrajícím příslušníkům VS ČR. Čtyřicetiletý odsouzený polské národnosti, který je v České republice poprvé ve výkonu trestu odnětí svobody za loupežné přepadení, byl v 15,45 hod. zadržen Policií ČR a dopraven zpět do věznice.

                                                                                                                     zuj

PARDUBICE 14. prosince 2020 (VS ČR) – Ve Věznici Pardubice byla předána vyznamenání a ocenění u příležitosti Dne vězeňství.

Den českého vězeňství je celospolečenské připomenutí penitenciárních tradic první Československé republiky, kdy byly vytvořeny podmínky k uplatňování a rozvinutí humanistických myšlenek, mezinárodní spolupráce v oblasti trestní justice a vězeňství, nyní i restorativní justice. Je to vyvrcholení práce všech zaměstnanců VS ČR. Mimo jiné je tento den spojen i s oceňováním služebních a pracovních úspěchů zaměstnanců a udělováním různých vyznamenání.

Oslava Dne vězeňství, za přísného dodržení protiepidemiologických opatření, byla ve Věznici Pardubice adekvátně realizována. Na návrh ředitele věznice udělil generální ředitel VS ČR 17 vyznamenání, a to Medaili VS ČR „Za věrnou službu“ III. stupně 6 příslušníkům, Medaili Vězeňské služby České republiky III. stupně 2 příslušníkům, Čestnou medaili Vězeňské služby České republiky 1 zaměstnanci, Plaketu Vězeňské služby České republiky I. stupně 1 zaměstnanci a Plaketu Vězeňské služby České republiky II. stupně 5 zaměstnancům.

Ocenění, která byla předána ředitelem věznice a jeho zástupci, se udělují:

  • Medaile Vězeňské služby ČR III. stupně za záslužný čin hodný zřetele a reprezentaci, kterou oceňovaný přispěl k upevňování prestiže a dobrého jména vězeňské služby,
  • Medaile Vězeňské služby ČR „Za věrnou službu“ III. stupně příslušníkům a zaměstnancům za dosahování velmi dobrých výsledků ve služební nebo pracovní činnosti s dobou trvání služebního nebo pracovního poměru v délce nejméně10 let,
  • Čestná medaile Vězeňské služby ČR příslušníkům a zaměstnancům zahraničních sborů vězeňské služby, příslušníkům ozbrojených sborů včetně zahraničních a pracovníkům veřejné správy za pomoc a spolupráci při rozvoji Vězeňské služby ČR nebo pozůstalým po příslušníkovi nebo zaměstnanci Vězeňské služby ČR, který zemřel při výkonu povolání.
  • Plaketa VS ČR I. stupně zaměstnancům za mimořádné a dlouholeté zásluhy při rozvoji humanizace a demokratizace českého vězeňství a stupně za aktivní účast na významných jednáních nebo snahu vedoucí k dosažení úmluv, jejichž předmětem je řešení problematiky vězeňství.

Proč je Den českého vězeňství oslavován a stanoven právě na 14. prosince? Tento den v roce 1918 vydal první československý ministr spravedlnosti František Soukup nařízení o služebním slibu, který byl aplikován u všech nově nastupujících příslušníků a příslušnic, tehdy dozorců a dozorkyň. Do té doby se skládala přísaha k zachování věrnosti rakouskému císaři Františku Josefu I. Nově se tedy zavazovali dozorci k věrnosti vůči republice. Původní obsah přísahy je srovnatelný s požadavky na profesní etiku i současných příslušníků.

                                                                                                                                       zuj

 

PARDUBICE 25. listopadu 2020 (VS ČR) – Již od roku 2015 spolupracuje Věznice Pardubice s Východočeským muzeem v Pardubicích, které mimo jiné spravuje zámek. Kolem zámku jsou rozsáhlé valy, a zejména při jejich úpravě pardubičtí odsouzení pomáhají. O letošní spolupráci mezi věznicí a muzeem  informovala České televize, její reportáž můžete zhlédnout zde.

Činnost odsouzených při pracích na zámku zahrnuje hrabání listí, vysekávání nežádoucích dřevin, úklidy dalších prostranství, úprava prostor. Zpočátku bylo nejtěžší vyčistit kanalizační žlab, který vede kolem celé ohradní zdi zámku. Každý rok se od jara do podzimu jezdilo pracovat na zámek, letošní práce započaly díky jarním karanténním opatřením až v červnu.

Zájemců o tuto extramurální aktivitu by byl dostatek, ovšem někteří nesplňují podmínky pro práci mimo věznici, možnost tedy nedostane každý. Musí splňovat veškerá kritéria pro realizaci povolení opuštění věznice v souvislosti s programem zacházení. Většinou to jsou pracovně zařazení odsouzení, kteří tyto činnosti vykonávají ve dnech, kdy mají volno. Pracují dobrovolně bez nároku na finanční odměnu. Posilují si tím nejen pracovní návyky, ale i odpovědnost za sebe sama, že např. nezneužijí institut povolení opuštění věznice. Odměnou jim může být třeba navýšení návštěv nebo povolení opuštění věznice v souvislosti s návštěvou.

I když v letošním roce již byly práce na zámku ukončeny, nabídka ředitele věznice, že v případě nenadálé situace, nebo kalamitního stavu vypomůžeme i v následujících chladných měsících, stále trvá.

zuj

PARDUBICE 16. září (VS ČR) – Ve dnech 12. a 13. září 2020 proběhlo v Pardubicích v bývalých kasárnách T. G. Masaryka „RETROMĚSTEČKO (nejen) ČSLA, setkání HASIČŮ a bezpečnostních složek“.

Setkání a prezentace ozbrojených složek, ale i spolků a muzeí, historie i současnost, dva dny plné zážitků, zábavy, aktivního programu, her pro celou rodinu, statické i dynamické ukázky, dvě arény pro tyto ukázky, to vše je Retroměstečko. Zastoupena zde byla i Vězeňská služba České republiky. Statická ukázka poskytla návštěvníkům pohled do cely, mohli si prohlédnout obrněné vozidlo a eskortní autobus, vyzkoušeli si a seznámili se s výstrojí a výzbrojí příslušníků operativně eskortní skupiny, viděli nebezpečné a nepovolené věci a předměty, které byly zabaveny odsouzeným, a v neposlední řadě i ukázku výrobků z terapeutického centra.

V sobotu byly zařazeny i dvě dynamické ukázky. Příslušníci operativně eskortní skupiny z Věznice Pardubice a Věznice Světlá nad Sázavou provedli zákrok proti skupině odsouzených, kteří na ložnici vyvolali hromadné nepokoje. Návštěvníci viděli zákroky proti pasivnímu i aktivnímu odporu, kdy útočníci k verbálnímu napadání házeli po příslušnících různými předměty, naskakovali na štítovou řadu, objevila se zbraň, proto proti jednomu z nich byla použita neletální expanzní zbraň „Kraken“.

Ze spontánního potlesku zakročujícím příslušníkům bylo zřejmé, že se ukázky návštěvníkům líbily.

zuj

PARDUBICE 11. září 2020 (VS ČR) – Ve Věznici Pardubice byla slavnostně otevřena část věznice s novou parkovou úpravou před administrativní budovou.
V září roku 2019 na základě iniciativy vedení věznice začala vznikat před administrativní budovou nová parková úprava. Když pak v červenci letošního roku vichřice vyvrátila a přelomila stromy, které byly již zakomponované do nové úpravy, zpomalilo se její finální dokončení.
Po odklizení padlých stromů vznikl nový velký světlý prostor. Parková úprava takového prostoru nebyla jednoduchá. Využily se při ní pařezy padlých stromů na přírodní židle, ale i okrasné květináče. Přírodní klidová zóna pro zaměstnance tak dostala nový vzhled. 

                                                                                                                        zuj

PARDUBICE 2. září (VS ČR) – Ve Školském vzdělávacím středisku Věznice Pardubice, jako ve všech školních zařízeních, začal nový školní rok.

Slavnostního zahájení se kromě zaměstnanců ŠVS zúčastnila zástupkyně vedoucí oddělení výkonu trestu Eva Žďárská a ředitel věznice Jaromír Brich, který po úvodních slovech vedoucího ŠVS Jaroslava Mudrocha slavnostně zahájil nové studium v oblasti gastronomie. Jedná se o nový tříletý učební obor Kuchař – číšník. Popřál všem výborné studijní výsledky, kladně zhodnotil jejich rozhodnutí využít možnosti a zvýšit si své vzdělání a zmínil se i o motivačních faktorech, které ze zařazení do učebního oboru vyplývají.

Možnosti studia ve školském vzdělávacím středisku jsou různorodé, pestré. Dvě třídy po 22 odsouzených v oboru Kuchař  – číšník a 18 odsouzených, kteří vstupují do 2. ročníku dvouletého učebního oboru Práce ve stravování, doplňují ještě vzdělávací kurzy – Kurz anglického jazyka, Kurz výtvarného zpracování keramiky, Kurz malíř – natěrač, Kurz PC. Kurz FIE, Kurz chovatelství včel. V těchto kurzech se bude vzdělávat celkem 82 odsouzených.

zuj

 

PARDUBICE 1. září (VS ČR) – Protiepidemiologická opatření a COVID 19 nám neumožnily uspořádat dětský den, tak jsme jej přenesli na konec prázdnin a uskutečnili jsme „Rozloučení s prázdninami“.

Věznice Pardubice a NOS PČR ZO Věznice Pardubice se postaraly dětem zaměstnanců i dospělým o fantastické zakončení prázdnin. V sobotu po obědě se na hřišti v Němčicích sešly rodiny nejen ke sportovnímu klání, kdy se děti seznámily s Ringem, házely, plazily se, hrály s různými míči, míčky a pálkami, zkusily si překonat svůj strach ve „strachovém pytli“, pořádně si zařádily ve skákacím hradu, zahrály si painball. Některé disciplíny s nimi plnili i rodiče a ti se i aktivně zapojili i v tvořivé dílničce.  Pracovali se  samotvrdnoucí hmotou, s keramickými a sádrovými odlitky, tudíž i s různými typy barev, navlékali knoflíkové korále a další činnosti je provázely celé odpoledne až do večerních hodin. Kdo chtěl, mohl si nechat na obličej namalovat různé obrázky, motivy. Nechyběl Spiderman, Batman, Pikaču, ale požadavky byly i na plno motýlků, květin.  Kdo chtěl, mohl si vyzkoušet, jak vypadá tradiční čínská masáž TUINA nebo se podívat, jak pracují kriminalisté, nechat si třeba od nich sejmout otisky prstů. Celou dobu veškeré aktivity doprovázela hudba DJ, a tím si našel své místo i tanec. Den jsme zakončili jízdou vláčkem na blízkou Kunětickou horu. Nechtělo se nám ani domů. Prostě rozloučení s prázdninami se maximálně vydařilo a všichni byli spokojeni.

„To bylo žůžo, bude to příští rok zase?“ to jsou slova 7letého Kuby, když spokojený s rodiči odcházel.  

zuj

PARDUBICE 31. srpna (VS ČR) – Zaměstnanci Věznice Pardubice navštívili během prázdnin 4 tábory a ve vzájemné diskusi s dětmi prožili interaktivní dopoledne. 

Krasnice u Přelouče, Balda u Poličky nebo Holice, to byly cíle zaměstnanců Věznice Pardubice, kteří s dětmi na táborech interaktivně pracovali. Příslušníci zákroku pod jednotným velením předvedli plně vyzbrojeného a vybaveného příslušníka pro akci. Překvapivé výrazy pak měly děti, když si sami na sobě vyzkoušely, jak těžká výstroj a výzbroj je. Dotazy neznaly konce, zájem o problematiku vězeňství, ukázky techniky, ale i prvků sebeobrany směřované na aktivní a pasivní odpor byl veliký. Největší zájem byl asi o poutání, pouta s poutacím opaskem či kroková pouta. Některé děti si vyzkoušely, jak by vypadal útěk v poutech, a tím se dostávaly do komických situací, které všechny pobavily. Odměnou příslušníků byla pozornost a zájem dětí.

zuj

PARDUBICE 21. 7. 2020 (VS ČR) V noci z pondělí na úterý Věznici Pardubice zasáhl přívalový déšť, který byl doprovázen krupobitím.   

Jako v přesně stanoveném pruhu se prohnala bouře, někdo by ji nazval větrnou smrští, věznicí, která během své cesty vyvrátila 3 mohutné stromy a další 2 silně poškodila. Ještě během noci odsouzení muži začali odstraňovat vývraty, aby ráno mohli zaměstnanci projít do administrativní budovy.                                                                                                       zuj