PARDUBICE 19. května (VS ČR) – Dle nařízení Ministerstva zdravotnictví Vězeňská služba ČR zahajuje proces k uskutečňování návštěv vězněných osob. Pro věznice to znamená administrativní proces, který spočívá v odesílání tzv. navštívenek rodinným příslušníkům a dalším osobám, které vězně navštěvují. Fyzicky tedy návštěvy ve věznicích začnou v sobotu 23. května. Současně s touto agendou probíhají ve věznicích technické přípravy návštěvních místností na návštěvy v omezeném režimu a za přijatých protiepidemických opatření.

Na návštěvu vězněné osoby může přijít pouze jedna dospělá osoba, ta musí podepsat prohlášení, že není v karanténě a neléčí se s infekčním onemocněním. Uspořádání stolů pro návštěvy bude v jedné řadě, u jednoho stolu budou sedět jen dvě osoby, vzdálenost mezi osobami v řadě musí být 2 metry. Stoly budou vybaveny ochrannými a odnímatelnými zábranami z plexiskla.

Při návštěvách nebude možný fyzický kontakt mezi návštěvou a vězněnou osobou, stejně tak nebude možná konzumace jídla. Všichni účastníci návštěv budou povinni používat ochranné prostředky. Před a po ukončení návštěv proběhne ve všech návštěvních místnostech, čekárnách, sociálních zařízeních a tras pohybu desinfekce.

Návštěvy budou probíhat ve větraných prostorech, pokud to bude možné v prostorech otevřených. Plánování návštěv věznice budou provádět rovnoměrně na všechny dny v týdnu, pokud to jejich podmínky organizační dovolí.

PARDUBICE 4. května (VS ČR) – Ochranné štíty pro zdravotnický personál, ale nejen pro ně, které kompletují ve Věznici Pardubice na terapeutickém centru, stále putují do světa. Již více jak 3 000 těchto štítů opustilo brány věznice. Napomáhají nejen IZS, lidem v I. linii, tj. všeobecným, či odborným lékařům, pediatrům, zdravotnickému personálu, ale i třeba dobrovolným hasičům, kteří distribuují potraviny a léky rizikové skupině obyvatel, prodavačkám, kuchařům nejen na Pardubicku, Chrudimsku či Hradecku, ale i v dalších místech naší republiky.

Štíty prošly různými vývojovými fázemi, opakovaně jsme jejich výrobu upgradovali až do nynější podoby, která splňuje veškerá kritéria požadovaná zdravotnickým personálem.

zuj

PARDUBICE 29. dubna (VS ČR) – Na terapeutickém centru Věznice Pardubice se po šití roušek a výrobě ochranných štítů rozšířil sortiment výroby ochranných pomůcek o šití jednorázových ochranných plášťů pro pardubickou nemocnici.

Odsouzení a terapeuti prosbu nemocnice o pomoc vzali opět jako výzvu. Vytvořili si vzorovou šablonu a z materiálů, které si dodala nemocnice, se nově věnují šití jednorázových plášťů. Ti, co jsou zařazeni do těchto pracovních činností, jsou rádi, že aspoň takto mohou napomoci zdravotníkům, kteří jsou v první linii, a tím pádem jsou i jednou z nejohroženějších skupin, bojující s COVID-19. Jak sami odsouzení říkají: „Udělali jsme v životě mnoho chyb, ale aspoň touto pomocí je chceme malinko odčinit“. 

zuj

PARDUBICE 1. dubna (VS ČR) – Věznice Pardubice vyslovuje velké poděkování řediteli Střední průmyslové školy chemické v Pardubicích za dodání dezinfekčního roztoku na ruce.

V současné době, kdy je nemožné zajistit ihned tuto komoditu v potřebném množství, nám dodávka dezinfekce od zdejší chemické školy velmi pomohla pro zabezpečení nezbytných hygienických opatření jak pro zaměstnance věznice, tak pro odsouzené muže. Zástupci školy jsou vstřícní našim potřebám i přesto, že poptávka je samozřejmě vysoká a velký zájem je i z jiných institucí. Proto touto cestou moc děkujeme všem, kteří se podílí na jeho výrobě a distribuci.

Další velké poděkování je směřováno do Střední průmyslové školy Otty Wichterleho se sídlem ve Velkém Poříčí. Ředitel školy poskytl velké množství bavlněných látek pro šití roušek. Díky této pomoci věznice zabezpečila své zaměstnance, ale mohla poskytnout roušky, které šijí odsouzení na terapeutickém centru věznice, i Magistrátu města Pardubic, nemocnici či dalším potřebným.

Moc děkujeme, že si vzájemně vycházíme vstříc a pomáháme si.

zuj

PARDUBICE 25. března (VS ČR) – Na terapeutickém centru Věznice Pardubice dali terapeuti hlavy dohromady a vymysleli ochranné štíty pro zdravotnický personál z dostupných materiálů (laminovací folie, folie pro kroužkovou vazbu apod.), které velmi nutně, mimo jiné, potřebovala Krajská nemocnice Pardubice.

Po pátečních reportážích o rouškách a štítech, které odvysílaly televize ČT 1 a NOVA, přišlo velké množství dotazů a žádostí o pomoc, ať z řady všeobecných lékařů, nemocnic, zubařů, dětských lékařů, dokonce i ze Slovenska.

Odsouzení zařazení do aktivit na terapeutickém centru s plným nasazením zpracovávají dodané materiály a již dvěma způsoby vyrábějí štíty – šijí a lepí. Velké množství požadavků na tyto ochranné pomůcky nejsme schopni i při maximálním úsilí terapeutů a odsouzených pokrýt, proto na žádosti jiných subjektů rozesíláme návod na výrobu štítů včetně fotodokumentace, aby se mohlo zapojit více lidí, organizací při boji proti Koronaviru.

Odsouzeným je odměnou například poděkování prof. MUDr. Vladimíra Paličky, CSc., dr. h. c., ředitele Fakultní nemocnice Hradec Králové, který napsal: „S velkým potěšením jsem přijal informaci, že jste naší nemocnici dodali 100 kusů ochranných štítů. Velmi si tohoto Vašeho činu vážím, je to pro nás velká pomoc, a pomoc právě v době, kdy ji urgentně potřebujeme. Tlumočte, prosím, můj dík (jménem Fakultní nemocnice) všem, kteří se podíleli.“, což jsme učinili. Odsouzení se cítí důležití a hlavně potřební pro společnost.

„Moc nás to potěšilo, protože naše práce pro jiné je užitečná a pomáhá lidem.“ „Děláme, co můžem, vytrváme!“ toť slova, reakce odsouzených.

zuj

PRAHA 13. března (VS ČR) – Vláda ČR dnes rozhodla o zrušení návštěv pro obviněné, odsouzené a chovance a jejich osoby blízké ve všech vazebních věznicích, věznicích a ústavech pro výkon zabezpečovací detence. Toto ochranné opatření bude trvat po dobu nouzového stavu, případně do odvolání.

Zrušení návštěv VS ČR vnímá jako ochranné opatření s cílem eliminovat šíření nákazy COVID-19 do vazebních věznic,  věznic a ústavů pro výkon zabezpečovací detence a maximálně tak ochránit příslušníky, zaměstnance a vězněné osoby. V souvislosti se zrušením návštěv v našich zařízeních VS ČR přijala tzv. kompenzační opatření.

PARDUBICE 9. ledna (VS ČR) – Představení fungování Věznice Pardubice a jejích jednotlivých pracovních a služebních míst byla hlavním obsahem prezentace, uspořádané pro studenty Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové v rámci jejich odborného semináře Psychosociální intervence v praxi. Věznici a problematiku současného vězeňství studentům představil 1. zástupce ředitele věznice společně s příslušníky ve speciální výstroji a výzbroji, což bylo pro studenty velmi zajímavé.

Součástí prezentace byla také diskuse o současné vězeňské praxi a aktuální situaci v této oblasti. Beseda potvrdila, že mají mladí lidé o tuto problematiku velký zájem a že mnozí uvažují o práci ve vězeňství jako o svém budoucím uplatnění. Uvítali proto možnost seznámit se dále s prací ve vězeňství prostřednictvím náborových a propagačních materiálů, které jim zde byly k dispozici.

osa

 

 

PARDUBICE 25. října (VS ČR) – V pátek 18. října 2019 mělo téměř 80 odsouzených z pardubické věznice možnost zúčastnit se rockového koncertu broumovské hudební skupiny IMODIUM

Hodinový koncert se uskutečnil v prostorách tělocvičny a kromě vybraných odsouzených se jej zúčastnili i někteří zaměstnanci věznice. Pro všechny posluchače byl zážitek z koncertu příjemným zpestřením dne.

IMODIUM je česká hudební skupina založená v roce 1999 v Broumově. V roce 2004 absolvovala skupina turné se skupinou Divokej Bill a v roce 2005 se skupinami Cocotte Minute a Post-it. Kapela se rovněž zúčastnila několika festivalů jako Rock for People, Trutnov Open Air Music Festival a dalších. V září 2011 hráli dokonce jako předskokani známé kanadské skupině Simple plan. Kapela má na svém kontě i několik hudebních ocenění ať už v kategorii Objev roku, Videoklip roku nebo Hudební film roku.

Během své téměř 20-ti leté kariéry toho broumovské IMODIUM stihlo mnoho. Bezpočet klubových i festivalových koncertů, pět řadových alb, dva živáky, dokumentární film z vystoupení ve věznici Bory i řadu úspěšných videoklipů. Zapomínat ale nemůžeme ani na fenomén tzv. bytových turné. A právě tento unikátní, na domácí rockové scéně ojedinělý koncept koncertů přímo v domácnostech fanoušků v roce 2018 kapela okolo frontmana Thoma po dvou letech znovu oživila a absolvovala celkem čtrnáct koncertů, na nichž nemohou chybět přezůvky ani domácí speciality přímo z kuchyní fanoušků.

daš

Spolupráce Věznice Pardubice s Laxus, z.ú. v rámci projektu Centrum drogových služeb ve vězení.

Občanské sdružení Laxus se v podmínkách naší věznice zabývá poskytováním sociálních a adiktologických služeb, a to zejména těm odsouzeným, kteří byli před uvězněním aktivními uživateli drog. Spolupráce mezi sdružením a věznicí je realizována na základě oficiální „Dohody o spolupráci“ mezi oběma subjekty. S dosavadním charakterem spolupráce je věznice spokojena, zejména díky kvalitě a profesionalitě poskytovaných služeb. Z uvedeného důvodu předpokládáme její pokračování i do budoucna, včetně možnosti rozšíření aktivit.

Posláním Centra drogových služeb ve vězení je poskytovat sociální a adiktologické služby uživatelům drog ve vazbě a výkonu trestu odnětí svobody v Libereckém, Středočeském, Královéhradeckém, Pardubickém kraji a v kraji Vysočina. Dále pak odsouzeným po propuštění z výkonu trestu pomáhat s řešením problémů souvisejících s jejich aktuální drogovou a sociálně-právní situací, současně je motivovat ke změně životního stylu směrem k abstinenci a tím předcházet jejich dalším konfliktům se zákonem.

Primární cílovou skupinou jsou uživatelé drog v konfliktu se zákonem, umístěni ve výkonu vazby nebo ve výkonu trestu odnětí svobody a propuštění z výkonu trestu odnětí svobody. Uživatelem drog se v tomto kontextu rozumí osoba ohrožená (aktuálně nebo v minulosti) zneužíváním návykových látek včetně alkoholu nebo patologickým hráčstvím.

Sekundární cílovou skupinou jsou rodiče a osoby blízké výše uvedeným, vězeňský personál (za účelem zvýšení informovanosti o službách a jejich následnému doporučení služeb potenciálním klientům z řad odsouzených) a další odborná veřejnost.

Hlavním cílem je pomoci osobám, které se v důsledku užívání návykových látek dostaly do konfliktu se zákonem, aby se mohly po výstupu z vězeníopět začlenit do běžné společnosti. Dílčími cíli jsou doplnění stávajícího systému péče o uživatele drog o služby poskytované zejména ve vězeňských zařízeních, motivování klientů ke změně životního stylu směrem k abstinenci a podpoření jejich začlenění do běžného života bez drog, v neposlední řadě i zvýšení informovanosti odsouzených o rizicích spojených s užíváním drog, infekčních chorobách a způsobech jejich léčby.

Aktivity realizované v rámci projektu a jejich obsah, vývoj a změny

Poskytované služby odborného sociálního poradenství probíhají převážně individuální formou. Výjimku tvoří besedy, týkající se aktuálních informací o rizicích či vývoji v oblasti zneužívání návykových látek, legislativních změn, možnostech léčby, a besedy v rámci projektu ESF OPLZZ „Zpátky, jinak“ (ZJ) orientované na dluhovou problematiku, orientaci na trhu práce a udržitelnou abstinenci jako podmínku bezpečného návratu do běžného života. Ve Věznici Pardubice jsou služby poskytované v rámci projektu „Zpátky, jinak“, který končí v červnu roku 2015. Snahou je vytvořit podmínky ke kontinuálnímu pokračování aktivit i po skončení projektu.

Základní poskytované služby

  • Poskytování informací = jde o předávání informací z oblasti zdravotní, sociální, právní a dále z oblasti vzdělávání. Zahrnuje i informace o rizicích spojených s užíváním drog a předávání informačních materiálů a letáků.
  • Poradenství = je určeno klientům ve výkonu trestu nebo po propuštění a jejich blízkým, a to v oblasti práva, sociálního zabezpečení, dluhů, mezilidských vztahů a zvládání obtížné životní situace po odsouzení.
  • Zprostředkování kontaktu s dalšími službami a rodinou = je určeno pro klientelu ve výkonu trestu nebo po propuštění, jedná se o pomoc a podporu při navázání či udržení kontaktu s dalšími službami a institucemi (např. zprostředkování léčby) nebo s rodinnými příslušníky.
  • Doprovod klienta = je určen pro odsouzené po propuštění z výkonu trestu, jedná se o podporu a doprovod při propuštění, kontaktu s institucemi, případně o doprovod do léčebných zařízení.
  • Pomoc v krizi = služba je určena pro odsouzené a jejich blízké, kteří se ocitli v krizové situaci. Cílem je aktuální stabilizace jejich stavu a pomoc při nalezení východiska z této situace.

Informace o fungování služby ve věznici jsou poskytovány pomocí tištěných materiálů a besed s odsouzenými, zprostředkovaně o službě informují a nabízejí ji kontaktní osoby ve věznicích. Vhodnou formou přiblížení služeb, poskytovaných ve věznicích i mimo ně se stalo školení personálu věznic, které pomáhá zlepšit vzájemnou informovanost a povědomí. S ostatními organizacemi o.s. Laxus jedná o následné péči po konci trestu. S úřady často vyjednává ještě před propuštěním odsouzeného z VTOS, což prospívá klidnějšímu průběhu naplánovaných aktivit, obzvlášť v případě doprovodu klienta do léčby, kdy není prostor pro neočekávané komplikace. Snahou je, aby klienti byli kompetentní, a jsou vedeni k samostatnému řešení svých životních situací. Někdy je však větší míra podpory v začátku nezbytná a funguje jako prevence časného selhání po VTOS.

Úspěšnost projektu je problematicky hodnotitelná. Za znak pozitivního vývoje lze považovat nárůst klientů v postpéči a tendenci k dlouhodobým kontaktům po konci trestu. Další znaky úspěšnosti jsou založeny na poznatcích o průběhu změny postojů u jednotlivých klientů, a to nejen ve vztahu k návykovému chování, ale také v utváření náhledu v problematice vztahů, práce, postoje k životnímu stylu a v neposlední řadě také zdraví.

daš

   

PARDUBICE 6. září 2019 (VS ČR) – Na Středním odborném učilišti Vězeňské služby České republiky, jehož součástí je ve formě odloučeného pracoviště Školské vzdělávací středisko Pardubice, usedli do školních lavic první den nového školního roku i vězni v pardubické věznici

Základem fungování Školské vzdělávací středisko Pardubice je ve školním roce 2019/2020 dvouletý učební obor Práce ve stravování, kde jsou otevřeny dvě třídy 2. ročníku a jedna třída 1. ročníku, celkem sem dochází 58 odsouzených.

V rámci doplňkových aktivit Školské vzdělávací středisko nabízí odsouzeným možnost účastnit se i odborných kurzů. Jedná se o kurz výpočetní techniky, anglické jazyka, malířských a natěračských prací, výtvarného zpracování keramiky, chovatel včela kurz FIE. Kurzů se účastní 151 odsouzených.

Kurz FIE, tedy Feuersteinova metoda, je zaměřen na rozvoj umění učit se. Umožňuje zjišťovat a rozvíjet učební potenciál jedince. Vychází z principů strukturální kognitivní modifikovatelnosti a zkušenosti zprostředkovaného učení, tzn. z pohledu na lidský organismus jako na otevřený systém schopný adaptace a změny. Podstatou metody je stimulace kognitivního rozvoje, který umožňuje školní, sociální a osobnostní růst. Feuersteinova metoda představuje nejpropracovanější systém pro rozvoj dovedností myslet a učit se.

daš