Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner

Činnost odsouzených v oddělení výkonu trestu

Ve Věznici Ostrov vykonávají trest odsouzení, kteří byli na základě rozhodnutí soudu umístěni do věznice s dozorem.

Odsouzení jsou umístěni v 11 ubytovnách. Zvlášť jsou ubytováni odsouzení s částečným invalidním důchodem, odsouzení sledovaní dle NGŘ č.41/2002 a odsouzení pracovně zařazení.
O výběru činností jsou odsouzení informováni na nástupním oddělení věznice, kde jim je stanoven program zacházení, který je pak aktualizován po příchodu do ubytovny podle toho, které činnosti zde odsouzení mohou provádět.

Pracovní činnost

Odsouzení mají v současné době omezené možnosti být pracovně zařazení. Pracovních příležitostí může využívat přibližně čtvrtina odsouzených. Malá část odsouzených pracuje pro dva podniky na Karlovarsku na pracovištích zřízených ve věznici.Jedná se o Metalis Nejdek a VJB Partner Jáchymov.
Další odsouzení jsou pracovně zařazení na níže uvedených pracovištích:
vězeňská truhlárna, vězeňská kuchyně, údržba věznice (zámečníci, truhláři, elektrikáři), stavební údržba (zedníci a malíři), nádvorní parta, obuvnická dílna, sklady a vnitřní režie (úklid).

Speciálně výchovná činnost

Speciálně výchovné činnosti se zúčastňují převážně prvotrestaní odsouzení, mladí odsouzení, odsouzení sledovaní dle NGŘ č.41/2002 a odsouzení umístění ve výstupním oddělení.
Jednotlivé činnosti jsou vedeny specialisty oddělení výkonu trestu. Odsouzení si mohou vybrat z následujících speciálně výchovných činností:

 • arteterapie
 • příprava na rodinný život
 • psychosociální poradenství
 • relaxační cvičení
 • sebepoznávací techniky
 • seberegulační prostředky a zdraví
 • sociálně právní poradenství
 • zdravý životní styl

Vzdělávací činnost

Ve věznici neexistuje žádné školské vzdělávací středisko. Vzdělávací činnost spočívá ve výuce cizích jazyků vedených většinou neaprobovaně a ve výuce zdravotní výchovy. Zdravotní výchova je prováděna na výstupním oddělení. Cizí jazyky jsou vyučovány v oddělení výkonu trestu. Odsouzení si mohou zvolit některý z těchto kurzů, po jejichž ukončení však nemohou obdržet žádný doklad o absolvování, pouze se jim vyhodnotí plnění programu zacházení:

 • kurz angličtiny pro začátečníky
 • kurz angličtiny pro pokročilé
 • kurz českého jazyka pro cizince
 • kurz francouzštiny pro začátečníky
 • kurz francouzštiny pro pokročilé
 • kurz italštiny pro začátečníky
 • kurz italštiny pro pokročilé
 • kurz němčiny
 • kurz španělštiny
 • zdravotní výchova na výstupním oddělení

Zájmová činnost

V oddělení výkonu trestu Věznice Ostrov si mohou odsouzení v oblasti zájmové činnosti vybrat některý z 20 kroužků vedených vychovateli nebo specialisty. Největší zájem je o kroužky se sportovním zaměřením, o šachový kroužek a o klub filmového diváka.
Odsouzení mají možnost být členy těchto kroužků:

 • čtenářský kroužek
 • přírodopisný kroužek
 • sportovní kroužek
 • kroužek nohejbalu
 • kroužek posilování
 • šachový kroužek
 • kroužek společenských her
 • výtvarný kroužek
 • modelářský kroužek
 • kroužek pěstitelských prací
 • zeměpisný kroužek
 • klub filmového diváka
 • klub ruského filmu
 • hudební kroužek
 • klub ruské hudby
 • kroužek kondičního cvičení
 • kroužek elektronických šipek
 • samoobslužné činnosti
 • motoristický kroužek
 • kroužek rukodělných prací

V roce 2005 bude zahájena činnost kroužku petanque. Ve druhé polovině roku 2004 bylo v objektu C zbudováno hřiště pro činnost tohoto kroužku.

Pro odsouzené se v oddělení výkonu trestu Věznice Ostrov pravidelně organizují každý rok různé sportovní turnaje a soutěže.
Od roku 2000 se pořádá na jaře a na podzim Šachová liga čtyřčlenných družstev.Dvakrát do roka, zejména o Velikonocích a Vánocích se uskutečňují Šachové turnaje jednotlivců a turnaje ve stolním tenisu.První týden včervenci se organizuje turnaj vbleskovém šachu.Odsouzení se dvakrát do roka mohou zúčastnit šachových simultánek proti šachistům s vyššími výkonnostními třídami.
Každý první týden v červenci se pro odsouzené organizuje soutěž Silák věznice Ostrov.Vždy v květnu a v září se pořádají turnaje tříčlenných družstev v nohejbalu.V loňském roce se konal 1. ročník turnaje v elektronických šipkách.
Všechny výsledky turnajů a soutěží jsou zaznamenávány do kroniky, která je vedena speciálními pedagogy od roku 2000.

Odsouzení mohou též navštěvovat vězeňskou knihovnu, kde mají k dispozici 7.333 knih, z toho 2.362 odborných, 93 cizojazyčných a 4.878 knih beletristických.