Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner

Výkon vězeňství

Odborné stáže

Díky vstřícnosti vedení věznice je odborným zaměstnancům umožňováno zvyšovat svoji kvalifikaci nejen vzděláváním, ale také účastí v externích supervizích a stážích u specializovaných zařízených mimo resort Vězeňské služby.

Činnost odsouzených v oddělení výkonu trestu

Ve Věznici Ostrov vykonávají trest odsouzení, kteří byli na základě rozhodnutí soudu umístěni do věznice s dozorem.

Náklady spojené s výkonem trestu

Zákon č. 169/1999 Sb. o výkonu trestu odnětí svobody ve znění zákona č.52/2004 Sb., ukládá povinnost hradit náklady výkonu trestu odnětí svobody(dále jen NVT).

Náklady spojené s výkonem vazby

Podle ustanovení § 152 odst. 1a 2 zákona č. 141/1961 Sb. o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, je pravomocně odsouzený povinen uhradit náklady spojené s výkonem vazby za období uvedené v pravomocném usnesení příslušného soudu.

Úhrada pohledávek VS ČR po propuštění z výkonu trestu

Pokud má odsouzený v době propuštění neuhrazené pohledávky vůči státu, které vězeňská služba spravuje, předá mu věznice jejich vyúčtování a současně stanoví povinnost jejich uhrazení ve lhůtě do 30 dnů od propuštění z výkonu trestu odnětí svobody.

Možnost specializovaného zacházení

Účelem výkonu trestu odnětí svobody (dále jen „trest“) je prostředky stanovenými tímto zákonem působit na odsouzené tak, aby snižovali nebezpečí recidivy svého kriminálního chování a vedli po propuštění soběstačný život v souladu se zákonem, chránit společnost před pachateli trestných činů a zabránit jim v dalším páchání trestné činnosti.