Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner

Spolupráce s nevládními organizacemi

Vyhodnocení spolupráce s nevládními neziskovými organizacemi za rok 2011

Občanské sdružení SEMIRAMIS – celoročně

Nabízí doléčovací program odsouzeným po VTOS, kteří mají vlastní zkušenost s drogou, podmíněno trvalým bydlištěm na území Prahy. Uzavřená dohoda o spolupráci mezi VSČR a NNO (dle ML 40/2007). Počátek spolupráce od r. 2007. Nabídka pomocí letáků, jednou ročně beseda s odsouzenými. Odsouzení jsou s nimi v písemném kontaktu.

SDRUŽENÍ PRO PROBACI A MEDIACI V JUSTICI o.s. – celoročně

Nabízí rekvalifikace, pomoc při hledání ubytování i zaměstnání, řešení zadluženosti. Zaměření na osoby po propuštění a před propuštěním ze Středočeského, Karlovarského a Ústeckého kraje. Intenzivní spolupráce (kontakt telefonicky , e-mail, osobní setkání), 2 pracovníci Věznice Ostrov se zúčastnili semináře u příležitosti zakončení projektu Život po vězení. Zrealizován tyto projekty:

Akce Projekt 1. OPLZZ v oblasti podpory Kraj Počet ods. Termín Forma
ZZ (získej zaměstnání) Pomůžeme Ti pracovat 3.3. Integrace sociálně vyloučených skupin na trhu práce Úst., Karl., St.Č. 12 17.03. – 21.04.11 Motivační kurz
Rekvalifikační kurz práce s řetězovou pilou, křovinořezem a motorovou pilou Pomůžeme Ti pracovat 3.3. Integrace sociálně vyloučených skupin na trhu práce Úst., Karl., St.Č. 12 09.05 – 11.05.11 Rekvalifikační kurz
Dluhová poradna Pomoc obětem a pachatelům trestných činů 3.1. Podpora sociální integrace a sociálních služeb StČ, Úst, Karl, KHrad, Pard, Lib, 8 20.07.2011 Individuálně
Finanční gramotnost Pomůžeme Ti pracovat 3.3. Integrace sociálně vyloučených skupin na trhu práce Ústecký, Karlovarský 13 26.07. – 27.07.11 Beseda
Finanční gramotnost Pomoc obětem a pachatelům trestných činů 3.1. Podpora sociální integrace a sociálních služeb StČ, KHrad, Pard, Lib, 14 26.07. – 27.07.11 Beseda
ZZ (získej zaměstnání) Pomůžeme Ti pracovat 3.3. Integrace sociálně vyloučených skupin na trhu práce Úst., Karl., St.Č. 10 27.09. – 08.11.11 Motivační kurz
Dluhová poradna Pomoc obětem a pachatelům trestných činů 3.1. Podpora sociální integrace a sociálních služeb StČ, Úst, Karl, KHrad, Pard, Lib, 10 30.09.2011 Individuálně
Dluhová poradna Pomoc obětem a pachatelům trestných činů 3.1. Podpora sociální integrace a sociálních služeb StČ, Úst, Karl, KHrad, Pard, Lib, 10 09.12.2011 Individuálně

CARLSBADER GATE Karlovy Vary – vzdělávání

Jednou z organizací, které provádějí ve Věznici Ostrov rekvalifikační kurzy pro odsouzené, je firma CARLSBADER GATE Karlovy Vary. V tomto roce se jedná o rekvalifikační kurz – číšník formou zaučení a obsluha a práce s PC.

První kurz proběhl v době od 16.2. do 13.4. 2011 a zúčastnilo se jej 15 odsouzených a předpokladem bylo dosažené středoškolské vzdělání. Všichni úspěšně zakončili a získali „Osvědčení o rekvalifikaci“. Součástí kurzu byl teoretický výcvik v počtu 100 vyučovacích hodin v oboru – společenské chování a psychologie, stolničení, zařízení provozoven, potraviny a výživa, kuchařské technologie, BOZP a hygiena a ekonomika. Praktický výcvik trval 200 hodin a zde odsouzení měli možnost pracovat se skutečnými kuchařskými a číšnickými pomůckami a nádobím, které k výuce zajistila výše uvedená firma. V posledním týdnu trvání kurzu odsouzení obsluhovali v zaměstnanecké jídelně a měli tak možnost vyzkoušet své dovednosti ve skutečném provozu.

Ve dnech 6.6. – 1.7. a 23.6. – 29.7.2011 proběhl rekvalifikační kurz – obsluha a práce s PC v trvání 100 hodin, který je rozdělen na dvě skupiny a zúčastní se ho celkem 24 odsouzených. Tento kurz je přednostně určen pro zájemce s nízkým vzděláním či bez kvalifikace. Kurz nedokončili dva odsouzení. V jednom případě pro dlouhodobou eskortu, v druhém případě pro nezvládnutí učiva.

Součástí obou rekvalifikačních kurzů jsou tzv. motivační kurzy, v nichž lektor přednáší o společenských praktických jevech, které by měly odsouzení řešit po propuštění z VTOS.

OBLASTNÍ CHARITA MOST

Azylový dům Osek

Nabízí azylová ubytování a v roce 2012 rekvalifikační kurzy a podporované zaměstnání.

FARNÍ CHARITA KARLOVY VARY

DŮM NA PŮL CESTY STARÁ ROLE

Nabízí pomoc při začlenění do společnosti a nepřetržitou komplexní pomoc lidem v krizové životní situaci. Počátek spolupráce od r. 2010. Nabídka pomocí letáků, několikrát do roka beseda s odsouzenými.

POMOC V NOUZI o.p.s. SOKOLOV

DŮM NA PŮL CESTY

Nabízí azylová ubytování a hledání zaměstnání. Počátek spolupráce od r. 2010. Informace předána pomocí letáků.

KRÁSNO o.s.

VYROBENO VE VĚZENÍ

Nabízí programy pro podporu umělecko výtvarných aktivit. Zrealizován programu pro jednu skupinu odsouzených. Zúčastnilo se 15 odsouzených, dokončilo 13 odsouzených.

SPOLUPRÁCE S DOLÉČOVACÍMI CENTRY

V případě zájmu odsouzených o následnou péči po VT jsou jim prostřednictvím pracovníků terapeutického týmu SpO předávány kontakty na doléčovací centra, komunitní či ambulantní protitoxikomanické programy. Tým SpO na žádost odsouzených a doléčovacích center vypracovává hodnocení průběhu terapeutického programu SpO.
S níže uvedenými doléčovacími centry (kromě výše uvedených) navázali odsouzení kontakt v roce 2011.

SANANIM Praha
RENARKON o.p.s. Dům na půl cesty – Doléčovací centrum Ostrava
P-CENTRUM Olomouc
PODANÉ RUCE – Brno, Olomouc