Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner
13.3.2018

Mezinárodní den žen v Domově pokojného stáří v Ostrově

OSTROV 8. března 2018 (VS ČR)  K příležitosti Mezinárodního dne žen připravila Věznice Ostrov ve spolupráci s Domovem pokojného stáří a Lidovou školou umění v Ostrově setkání s maminkami, babičkami a prababičkami ubytovanými v tomto zařízení. Na úvod zahrály děti z LŠU pod vedením pana Jiřího Novotného několik skladeb, potom byly předány přítomným ženám kytičky a drobné dárky, které vyrobili v rámci svých rukodělných aktivit odsouzení z Věznice Ostrov. Na závěr zahráli a zazpívali k potěše několik písniček vybraní odsouzení z věznice.

     Celé setkání proběhlo v přátelské, až dojemné atmosféře. Jsme rádi, že jsme tímto způsobem mohli poděkovat všem ženám, bez nichž by život nikdy nebyl takový, jaký je. Celá akce měla i velmi pozitivní vliv na zúčastněné odsouzené, kteří mohli udělat něco pěkného pro jiné, a takto zprostředkovaně poděkovat i svým blízkým ženám.

     Zvláštní poděkování za pomoc při organizaci celé a velmi povedené akce, patří panu Fexovi, řediteli Domova pokojného stáří v Ostrově, panu Jiřímu Novotnému, sbormistru z LŠU Ostrov, a pracovníkům věznice paní Čepelákové, Vrbové, Paulíkové a pánům Vorlovi a Čičmancovi.