Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner
Programy zacházení

Věznice Oráčov nabízí odsouzeným standardní pracovní i vzdělávací aktivity a speciálně výchovné postupy, které jsou nedílnou součástí „Programů zacházení s odsouzenými“.

Zdravotní péče

Základní informace o poskytování zdravotní péče osobám ve výkonu vazby nebo trestu odnětí svobody v zdravotnických zařízeních Vězeňské službě ČR.

Pravidla přijímání korespondence

Odsouzený má právo přijímat a na svůj náklad odesílat korespondenci bez omezení, pokud zákon nestanoví jinak.

Pravidla přijímání balíků

Odsouzený má právo dvakrát ročně, zpravidla u příležitosti narozenin a vánočních svátků, přijmout balíček s potravinami a věcmi osobní potřeby do hmotnosti 5 kg.

Pravidla přijímání návštěv

Odsouzený má právo přijímat v čase určeném ředitelem věznice návštěvy blízkých osob po dobu celkem 3 hodin během jednoho kalendářního měsíce.

Pravidla telefonního styku odsouzených

Odsouzenému se v odůvodněných případech umožní použití telefonu ke kontaktu s osobou blízkou.

Vyhláška 345/1999 Sb.

Vyhláška Ministerstva spravedlnosti ze dne 21. prosince 1999, kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody.

Zákon o vězeňské službě a justiční stráži

Zákon České národní rady ze dne 17. listopadu 1992 o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky

Spolupráce s občanským sdružením ROMODROM

Spolupráce mezi věznicí Oráčov a sdružením ROMODROM pokračuje úspěšně i v roce 2010. O setkání se zaměstnanci sdružení je mezi odsouzenými velký zájem.