Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner
2.5.2016

Výcvik příslušníků

Ve dnech 11-13. dubna probíhala ve věznici Oráčov výuka a výcvik SAPP téma S2, S3, S7 u vybraných příslušníků zařazených pro eskorty nebezpečných osob.

Výcvik byl zaměřen na

  • Taktiku provádění eskort nebezpečných osob,
  • Odzbrojení a zpacifikování pachatele s dlouhou či krátkou střelnou zbraní;

Výcvik probíhal pod vedením Davida Sýkory – hlavní instruktor České asociace ruského bojového umění Systema.

Výcvik byl rozdělen do několika částí, které byly zaměřeny na výstroj a výzbroj, manipulaci s výstrojí a výzbrojí. Výcvik byl proveden v objektu bývalé zemědělské ubytovny v Přílepech. První den výcviku byla pozornost věnována zejména seskupení tvaru diamant a pohybu v tomto tvaru po budově. Následovaly modelové situace s problémovou civilní osobou. V další fázi byla realizována eskorta do fiktivní ordinace v různých místnostech po celé budově. Po zvládnutí nastolených situací a jejich zvládnutí, následovaly situace pohybu civilních osob a různé způsoby napadání eskorty. Poslední den výcviku byl zaměřen na odzbrojení pachatele s dlouhou, či krátkou střelnou zbraní. Jednou z možných krizových situací byla nastolena situace napadení střelnou, či bodnosečnou zbraní, která může vyvstat zejména při pokusu o osvobození eskortované osoby. Tato situace byla řešena pomocí nácviku hmatů, chmatů a úderů. Celý výcvikový blok přinesl velice pozitivních poznatků.

Těšíme se na další spolupráci.