Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner

Úřední deska

1. Název

Vězeňská služba České republiky Věznice Oráčov (VS ČR Oráčov)

2. Důvod a způsob založení

Zákon České národní rady číslo 555/1992 Sb. ze dne 17. listopadu 1992 o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky

3. Organizační struktura

Organizační strukturu VS ČR najdete zde.

4. Kontaktní údaje

Kontaktní údaje najdete zde.

5. Bankovní spojení

31526881/0710 ČNB

6. IČ

00212423

7. DIČ

CZ00212423

8. Dokumenty

 • Seznam hlavních dokumentů
 • Rozpočet – informace o rozpočtu VS ČR naleznete zde v bodě č. 8.

9. Žádosti o informace

Dotaz lze podat:

 1. osobně na podatelně Věznice Oráčov nebo Generálního ředitelství Vězeňské služby České republiky
 2. písemně na adrese Věznice Oráčov
 3. elektronicky na adrese Věznice Oráčov
 4. prostřednictvím datové schránky Věznice Oráčov

10. Příjem žádostí a dalších podání

Podání lze uskutečnit:

 1. osobně na podatelně Věznice Oráčov nebo Generálního ředitelství Vězeňské služby České republiky
 2. případně osobně tamtéž s doručením podání na datovém nosiči CD, DVD, flash disk
 3. písemně na adrese Věznice Oráčov
 4. elektronicky na adrese Věznice Oráčov
 5. prostřednictvím datové schránky Věznice Oráčov

11. Seznam kvalifikovaných certifikátů zaměstnanců VSČR

naleznete zde.

12. Opravné prostředky

Opravné prostředky podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím naleznete zde.

Opravné prostředky ve správním řízení naleznete zde.

13. Formuláře

Žádost o informace, dotazy, náměty a další formuláře naleznete zde.

14. Popisy postupů

V této sekci naleznete prvky životních situací, resp. strukturované postupy pro řešení nejrůznějších životních situací ve vztahu k vězeňské službě. Nejčastější popisy životních situací naleznete zde případně zde.

15. Předpisy

Přehled právních předpisů vymezujících působení Vězeňské služby ČR naleznete zde.

16. Výroční zpráva

Výroční zprávy VS ČR najdete na úřední desce generálního ředitelství.