Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner

Časté dotazy

Dobíjení telefonního kreditu

Způsoby dobíjení telefonního kreditu u společnosti BVfon Czech Telecommunication, s.r.o. naleznete zde.

Mám syna/manžela/druha ve výkonu trestu a chci aby jej vykonával ve Věznici Oráčov
Písemnou formou požádat ředitele věznice o přemístění do Oráčova. Avšak samotná Vaše žádost nestačí. Musí se k ní připojit i odsouzený. Proto je rychlejší, když svoji žádost směřujete do věznice, kde odsouzený aktuálně vykonává svůj trest. V té připojí svoji žádost a postoupí se požadavek do Oráčova. Pokud dojde k dohodě ředitelů, je odsouzený přemístěn. Pokud k dohodě nedojde, můžete požádat Generální ředitelství, aby žádost posoudilo.

Musí odsouzený pracovat?
Pro potřeby věznice ano. Může být potrestán za to, že takovou práci odmítne. Ve chvíli, kdy má za práci dostávat plat, musí s nabídkou souhlasit.

Kudy do Věznice Oráčov?
Obec Oráčov leží ve Středočeském kraji, v okrese Rakovník, 15 kilometrů západně od okresního města Rakovník, 6 kilometrů východně od města Jesenice. Veškeré autobusové i železniční spoje naleznete na stránkách Integrovaného dopravního systému. Z vlakového nádraží je cesta do věznice dlouhá 2,8km, z autobusové zastávky 2 km. Před věznicí Oráčov je k dispozici parkoviště osobních automobilů pro návštěvy.

Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů

Informace-o-provozu-podatelny-a-o-podmínkách-přijímání-dokumentů_12072018

Mohu se zúčastnit soudního jednání, které probíhá ve Věznici Oráčov?

„ V případě nařízeného soudního jednání, které je soudem vyhlášeno jako veřejné jednání, a je konáno ve Věznici Oráčov, je vhodné, aby zájemci o účast na veřejném soudním jednání v dostatečném předstihu požádali o vstup do věznice, a to písemně na adresu věznice nebo emailem na krouskova@vez.ora.justice.cz.

Podmínky vstupu jsou omezeny zejména z bezpečnostních a organizačních důvodů.

Zájemci o účast na soudním jednání z řad veřejnosti se musí dostavit v dostatečném časovém předstihu, aby mohly být  provedeny úkony nezbytné k umožnění vstupu do prostor věznice. Vstup je povolen pouze na základě prokázání oprávněnosti ke vstupu a po předložení platného dokladu totožnosti. U vstupujících osob bude provedena osobní prohlídka za využití detekčního rámu, případně ručního detektoru kovů. Vnášená zavazadla budou zkontrolována za využití rentgenu nebo vizuálně. Osoby zjevně podnapilé nebo osoby pod vlivem návykových látek a osoby, které odmítnou odevzdat do úschovy nepovolené předměty (např. zbraň, mobilní komunikační nebo záznamové zařízení včetně nosičů dat) nebudou do střeženého objektu vpuštěny.“

Pokud probíhá jednání (jakéhokoliv soudu) prostřednictvím videokonference, musíte se dostavit do jednací místnosti příslušného soudu.

Informace o nařízených jednáních naleznete zde.

Nenašel (šla) jsem zde odpověď na svoji otázku

Zkuste FAQ Generálního ředitelství Vězeňské služby ČR, kde svoji odpověď můžete nalézt.