Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner
23.9.2019

Z Temešváru na Odolov

Ředitel Věznice Odolov podepsal Prohlášení o spolupráci s rumunskou věznicí

Mezinárodní spolupráce je nedílnou součástí rozvoje moderního vězeňského systému. Věznici Odolov dosud chyběl zahraniční partner, se kterým by si mohla vyměňovat zkušenosti. Ale od začátku září už je to jinak. V rámci krátké výjezdní studijní cesty do jedné maďarské a dvou rumunských věznic podepsal dne 6. září 2019 ředitel věznice,
plk. Mgr. Tomáš Kubín, Prohlášení o spolupráci s Věznicí Temešvár. Temešvár je třetí největší rumunské město s více než třemi sty tisíci obyvatel ležící v západní části země, v regionu Banát. Bývá považován za hospodářské i kulturní centrum oblasti. Výhodou je rovněž blízkost Aradu (asi 50 km severně od Temešváru), kde je umístěna jedna z největších a nejpřísněji střežených rumunských věznic.
Věznice v Temešváru v současné době zabezpečuje výkon trestu odnětí svobody přibližně osmi stovek odsouzených v polootevřeném a otevřeném typu; je tedy blízká profilaci naší věznice. Podobný je například i systém zaměstnávání vězňů a zaměření se právě na tento aspekt výkonu trestu. Jsme přesvědčeni, že výměna zkušeností, realizace společných aktivit a vzájemná podpora jsou efektivními metodami pro dosahování cílů obou vězeňských systémů. Ve sdílení dobré praxe a posilování vztahů mezi personálem obou věznic budeme pokračovat na bázi reciprocity v následujících letech. Ukazuje se, že řada problémů vztahujících se k penitenciární oblasti je skutečně podobných, a v jejich řešení se můžeme vzájemně inspirovat.
-gš-