Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner
26.3.2020

Bráníme se? Chráníme se!

Co se děje ve věznici v čase šíření koronaviru ve společnosti

Koronavirus je protivník, na kterého, když by na to přišlo, jsou všechny mříže, ploty a zdi věznic krátké. Věznice si ale nemohou vzít volno, ani zvolit model “home office”. Musíme fungovat dál, a proto se snažíme uplatnit všechna dostupná opatření. Bránit se. Tak jako celá společnost musela v zájmu rozumu a své ochrany přijmout restrikce, které mnohdy komplikují a otravují život, museli jsme samozřejmě i my přistoupit k některým nepopulárním krokům.
Vězni nemohou dočasně přijímat návštěvy svých blízkých, abychom předešli jednomu z největších rizik zavlečení viru do našeho uzavřeného, a tudíž zranitelného prostředí. Ale protože víme, že kontakt s blízkými je nesmírně důležitý a vzájemně podporující, posílili jsme možnost telefonování. Odsouzeným také mohou rodiny poslat balík nad rámec základu garantovaného zákonem. Pozastavili jsme činnost na pracovištích mimo věznici, kde by odsouzení mohli přijít do kontaktu s civilními osobami, až na jedno, které zajišťuje odpadové hospodářství. To je nezbytné pro udržení základního chodu celé společnosti.
Jak to tedy teď vypadá za mřížemi? Všichni, zaměstnanci i vězni, nosíme roušku. Nespoléháme se na centralizované dodávky, ale šijeme si v naší improvizované dílně vlastní. Omezili jsme aktivity, při kterých by rostlo riziko případného přenosu kvůli mísení kolektivů z různých oddílů. Přidali jsme ale sportovní aktivity, protože věříme, že hromaděné napětí je nejlepší vybít zdravým pohybem, nejlépe na venkovním hřišti, na čerstvém vzduchu. Také spolu hodně mluvíme, protože mít správné informace o tom, jak se chránit a co se děje, považujeme za klíčové. Nevzdáváme se humoru, protože pozitivní myšlení nám pomáhá překonávat strach, který podvědomě většina z nás zcela pochopitelně cítí.
Zvládneme to. Tohle heslo zní každý den a my jsme o jeho pravdivosti přesvědčeni. Poděkování tedy patří všem, kteří se ve věznicí svou každodenní prací a službou postavili proti tak zdatnému protivníkovi, jakým koronavirus je.

-gš-