Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner

Základní informace

Charakteristika

Věznice se řadí mezi mladší v České republice a nachází se v Podkrkonoší nedaleko Trutnova, v areálu bývalého dolu. První odsouzení nastoupili do výkonu trestu v roce 1993. Věznice je určena pro výkon trestu odnětí svobody odsouzených mužů starších 18 let, zařazených soudem k výkonu trestu do věznice s ostrahou, u nichž byl stanoven nízký a střední stupeň zabezpečení. Výkon trestu je realizován ve třech diferenciačních skupinách. Ubytování je na ložnicích s možností volného pohybu po ubytovně a ve vymezeném prostoru uvnitř areálu. Normová ubytovací kapacita je 298 míst (4 m2/ods.) Vězni jsou ubytováni na společných světnicích s průměrnou kapacitou 4,5 lůžka, největší má 11 lůžek. Světnice pro jednoho či dva vězně nejsou k dispozici.

Programy zacházení

Zaměstnanost ve věznici se pohybuje okolo 70% stavu odsouzených. Převážná část odsouzených je v rámci volného pohybu zaměstnána na vnějších pracovištích, kde se pohybují bez přímého dozoru. Za tímto účelem byla s účinností od 1. září 2013 ve Věznici Odolov zřízena Provozovna střediska hospodářské činnosti (PSHČ), jejíž náplní je zprostředkování zaměstnání odsouzených podnikatelským subjektům. Ačkoli poptávka výrazně převyšuje nabídku, nelze ji vzhledem ke zdravotnímu stavu mnohých vězňů i k charakteru jejich trestné činnosti plně uspokojit. Uvnitř objektu pracují odsouzení v kovovýrobě. Ve vlastní režii je zaměstnán stabilní počet osob. Odsouzení mají možnost si doplnit či rozšířit vzdělání ve spolupráci se školicím střediskem Lesma s.r.o., jež zajišťuje i vydání patřičných certifikátů o absolvování vzdělávacích kurzů. Dalšími výukovými programy jsou kurzy cizích jazyků a počítačové gramotnosti.
Poměrně velká část odsouzených je zapojena ve speciálně výchovných či zájmových aktivitách, které navštěvují převážně po pracovní době. Jedná se například o intervenční program pro řidiče s problémovým průběhem řidičské praxe PARDON, individuální psychoterapie, sociálně-právní poradenství, dluhové poradenství a zvyšování finanční gramotnosti, semináře o drogách a alkoholu, individuální konzultace o drogách, pohovory s duchovním, besedy o životě, diskuzní klub, přírodovědný, zeměpisný, dějepisný, výtvarný, dřevomodelářský, hudební, zahradnický kroužek a další. Poměrně velký zájem je o vzdělávání v oblasti informatiky. Nejvíce odsouzených je zapojeno samozřejmě ve sportovních aktivitách. Aktivity některých kroužků překračují úzký rámec a svojí činností se podílejí i na budování kladného obrazu nejen Věznice Odolov, ale celé vězeňské služby. Například členové dřevomodelářského kroužku každoročně obdarovávají dřevěnými hračkami či speciálními pomůckami pro postižené děti mateřské školy, sociální ústavy i nemocnice v blízkém i vzdálenějším okolí. Základním uměleckým školám jsou zapůjčovány hudební nástroje (zejména housle a violy) vyrobené či opravené naší dřevomodelářskou dílnou. Mateřské školy a domovy důchodců opakovaně navštívili se svým repertoárem členové dramatického kroužku. Hráči fotbalového mužstva Draci Odolov či hráči nohejbalového kroužku se pravidelně zúčastňují turnajů v okolí věznice.

Péče o zaměstnance

Věznice nemá vlastní rekreační zařízení, a proto zaměstnanci využívají možnosti pobytu v jiných zařízeních VS nebo rekreačních zařízeních ostatních věznic. Za přispění FKSP se pořádají zájezdy do divadel a na koncerty.

(JN)